Pacanów - wiadomości-informacje

Kalendarium Kosciola w Pacanowie


KALENDARIUM
KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA W PACANOWIE· W pierwszą niedzielę po Św. Bartłomieju 24-30 sierpnia 1110 - 1117 r Konsekracja kościoła przez biskupa krakowskiego Maura.

· 15 sierpnia 1219 odnowienie aktu erekcji przez biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża.

· 1239 r. Święta Kinga /pięcioletnia/po zrękowinach w Wojniczu z przyszłym królem Bolesławem Wstydliwym, dalszą podróż do Sandomierza odbyła przez Korczyn , Pacanów.

· 1241 pierwszy najazd na ziemie polski Mongołów zwanych Tatarami. W bitwie pod Chmielnikiem pokonane zostało rycerstwo małopolskie.Tatarzy spalili wtedy Kraków. Pacanowski kościół nie mógł oprzeć się Tatarom.

· 1265 Bolesław Wstydliwy /syn Leszka Białego urodził się w Korczynie 1226 r./ nadaje prawa miejskie dla Pacanowa.

· 1326 Parafia Pacanów należy do dekanatu książnickiego

· 1333 W Pacanowie przy kościele , znajduje się przytułek dla biednych, bezdomnych i sierot.

· 1502 Ponowny najazd Tatarów na Pacanów i zniszczenie kościoła. Pod Pacanowem miała miesce zwycięska potyczka wojsk polskich pod dowództwem Jana Wapowskiego.

· 1583 i 1585 pobyt króla Stefana Batorego w Pacanowie.

· 1595 w Pacanowie przebywa król Zygmunt III.

· 1600 Do nawy głównej dobudowano wieżę – dzwonnicę. . Mury tej dzwonnicy zachowane do dziś, zmieniała się kopuła obecny wygląd otrzymała po II Wojnie Światowej.

· 1610 wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski wybudował kaplicę Św. Anny.

· 1612 Ks. Bucki zaprowadził i rozwinął Arcybractwo sw. Anny za pozwoleniem i przy pomocy OO. Bernardynów z Warszawy.

· 1615 przeniesienie Figury Jezusa Konającego z kaplicy przy szpitalu / przytułku/ do kościoła w Pacanowie. Rozpoczęto odprawiać nabożeństwa piątkowe do Pana Jezusa.

· 25.IX.1622 Do Pacanowa przybyły Siostry Karmelitanki Bose klauzurowe z Krakowa/uciekały przed powietrzem morowym/.

· 1633 Z inicjatywy ks. Żygolicza proboszcza książnickiego rozpoczęto budowę renesansowej Kaplicy Cudownego Jezusa Konającego, do której przeniesiono figurę z ołtarza Św. Krzyża , znajdującego się w nawie głównej.

· 1634 postawiono figurę świętej Barbary na wysokiej kolumnie /obecnie przy ul. Biechowskiej/

· 1649 Najazd na Pacanów Kozaków pod wodzą Bohdana Chmielnickiego .

· 1650 Ks. Rudzki , proboszcz pacanowski rozpoczyna budowę kaplicy w Szczebrzuszu.

· 1658 Pożar kościoła . Kośćiół podpalili Węgrzy z armii Rakoczego, walczący razem z wojskami szwedzkimi Karola Gustawa przeciw wojskom króla Jana II Kazimierza.

· 1668 ufundowano drugi co do wielkości dzwon /1200 funtów wagi/ nosił napis Boga chwalę, umarłych opłakuję, żyjących do Bożej chwały zachęcam.

· 25.VII 1679 Ks. Bp Mikołaj Oborski /Sufragan krakowski/ konsekrował główny ołtarz ku czci św. Marcina.

· 1733 Jakub Morsztyn, wojewoda sandomierski, dziedzic dóbr Pacanowa, odnowił kościół pod wezwaniem św. Barbary, który znajdował się na przedmieściu krakowskim Pacanowa. Od czasu do czasu odprawiały się tam nabożeństwa. Szybko jednak kościół ten na nowo popadł w ruinę.

· 1765 Z Fundacji Parysów, dziedziców Pacanowa, założono 14 stacji / obrazów/ Drogi Krzyżowej. Ojcowie Reformaci ze Stopnicy erygowali tę Drogę Krżyżową. Obrazy zostały uroczyście wprowadzone do kościoła w procesji z wielkim napływem wiernych.

· 1783 Wizytacja ks. bpa Kozickiego. Słupiec i Kółko Żabieckie dołączone do parafii Pacanów.
Ks. bp Kozicki polecił rozebrać kościół św. Barbary, który był w opłakanym stanie.

· 1786 Z inicjatywy ks. Sołtyka podczas remontu kościoła przedłużono kaplicę sw. Anny.

· 1800 Wprowadzono śpiewanie Godzinek przed poranną Mszą św.

· 1850 założono cmentarz grzebalny.

· 1856 wykonano ogrodzenie na placu przykościelnym, które ufundował hrabia Potocki.

· 11.X.1860 Do Konsysrorza w Kielcach nadszedł list w sprawie wina, które księża w Pacanowie stawiają pod figurą Pana Jezusa i po Mszy św. obmywają nim nogi Jezusowi. Następnie zebrawszy je do butelki przekazują wiernym jako lekarstwo. (Zabroniono tego zwyczaju).

· 31.III.1862 Kuria Biskupia udzieliła pozwolenia ks. Benedyktowi Nowakowskiemu, proboszczowi parafii, na poświęcenie parkanu przy cmentarzu grzebalnym.

· 1864 Wybudowano kaplicę na cmentarzu grzebalnym.

· 1870 Wawrzyniec Nowakowski , proboszcz pacanowski postawił przytułek dla ubogich. W obecności wiernych poświęcił go i umieścił w nich ubogich oraz sieroty.

· 1873 Na zasuwie, w ołtarzu św. Anny, namalowano nie istniejący obecnie obraz św. Izydora patrona rolników.

· 1874 Ks. Wawrzyniec Nowakowski wybudował plebanię i pokrył ją dachówką.

· 1866 Watsson w Warszawie wykonał litografię przedstawiającą Cudowny Krzyż Do 1890 r. Wydrukowano 3.500 obrazków większych oraz 12.000 mniejszych. Obrazki te udostępniane były przybywającym do kościoła pielgrzymom.

· 1880-1890 Dokonano renowacji kościoła usunięto belkę tęczy, na której była umieszczona figura Pana Jezusa Ukrzyżowanego z placzącymi niewiastami. Do renowacji kościoła hr. Andrzej Potocki sprowadził prof. Józefa Matusińskiego z Krakowa.

· 1881 Zbudowano kruchtę; przedsionek kościoła.

· 1886 Zbudowano nowy, sosnowy ołtarz glówny w stylu romańskim(obecnie nie istnieje).

· 1889 Kazimierz Wójcik ze Słupi zbudował ołtarz św. Józefa (obecnie nie istnieje).

· Budowa ołtarza Jana Chrzciciela (obecnie nie istnieje).

· 1890 Pomalowano wnętrze kościoła.

· 1891 Zaprowadzono zwyczaj śpiewania Różańca po rannej Mszy św.

· 1893 Budowa domu organisty.

· 1894 Na placu przykościelnym wybudowano kaplicę pogrzebową (Kostnicę)

· 1895 Podczas odbudowy kościoła przez ks. Jacka Mokrskiego, odnaleziono dokument konsekracji kościoła, dokonanej przez biskupa Mikołaja Oborskiego.

· 1895 Wybudowano nowy ołtarz św. Anny.

· 1895 Na zasuwie zasłaniającej Cudowny Krzyż w kaplicy, Franciszek Nawalny namalował obraz, przedstawiający św. Marię Magdalenę, klęczącą pod krzyżem.

· 1900 Do parafii Pacanów należą następujące miejscowości: Karsy Duże, Karsy Małe, Kępa Lubawska, Komorów, Kwasów, Niegosławice, Pacanów, Rataje, Słupia, Gace, Słupiec, Sroczków, Szczebrzusz, Szczeglin, Żabiec.

· 1902 Budowa domu dla księży wikariuszy.

· 1902 Wydanie książki o historii Kościoła w Pacanowie przez proboszcza pacanowskiego, zarazem profesora i v-ce Rektora Seminarium w Kielcach.

· Założenie Bractwa Różańcowego.

· 20.IX.1906 Pożar kościoła. Ocalała Kaplica Cudownego Jezusa, dzięki bohaterskiej postawie P.Rottera. Odbudowy podejmuje się ks. Badowski a po nim ks. Adamek, według planów Zasadzkiego ze Stopnicy, murował Ryk z Kielc, wieże wykończył Głowacki z Oleśnicy.

· 1915 Pożar organistówki

· 1916 Pierwszy wikariusz w Pacanowie zostaje rektorem kościoła w Szczebrzuszu.

· 4.VI.1919 Powstaje Dekanat pacanowski.

· 1921 Powstaje nowa samodzielna parafia w Szczebrzuszu pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.

· 1935 Zakończenie odbudowy świątyni.

· 4.VI.1936 Bp Frańciszek Sonik przez 4 dni prowadził w parafii wizytację, udzielił bierzmowania 1250 osobom oraz konsekrował dzwon o wadze 1700 kg, nadając mu imię Jan.

· 7.VI.1936 Ks.Bp Sonik konsekrował kościół i umieścił relikwie św. Męczenników Piusa i Lina.

· 1938 Do parafii przyjęto siostry ze Zgromadzenia Kanoniczek Ducha Św. Popularnie zwane Duchaczkami, które zamieszkały na Radziwiłłówce.

· 8.IX.1939 Pocisk artyleryjski uszkodził kaplicę św. Anny.

· 17-18.V.1941 Ks.Bp Sonik odbył wizytację kanoniczą i udzielił bierzmowania 278 osobom.

· 9.X.1942 W szpitalu obozowym w Oświęcimiu zmarł ks. Wincenty Wojtaśkiewicz pochodzący z Pacanowa.

· 17 VIII.1944 spłonął kościół na skutek działań wojennych. Kaplica Cudownego Pana Jezusa z ołtarzem ocalała/. Można zobaczyć nadpalone części ołtarza i ławek/.

· 1945 Ks. proboszcz A. Adamek podejmuje się na nowo odbudowy kościoła, od 1956 r. odbudową kieruje ks. Feliks Skrobisz.

· 1951 Do parafii przybywają siostry Albertynki i zamieszkują pałac po Radziwiłłach w Słupi.

· 1954 Strop świątyni ozdobiono kasetonami.

· 1958 r. Ks.Bp Jan Jaroszewicz przeprowadził wizytację kanoniczą. Parafię tworzy 4200 wiernych.

· 1 VI 1958 r. Zniesiono dekanat pacanowski.

· 22.II.1959 r. Założono nowe dębowe drzwi do kościoła wykonane przez Józefa Wójcika z Pacanowa.

· 24.VIII.1959 Przebudowa schodów, prowadzących na plac przykościelny od strony południowej.

· Montaż wieżyczki

– latarni na kopule Kaplicy Pana Jezusa.

· 13 IX.1959 poświęcenie odresterowanej chrzcielnicy.

· XI.1959 przesunięcie muru ogrodzeniowego przy placu przykościelnym od strony pólnocnej.

· V. 1960 Budowa wielkiego ołtarza wg projektu inż. Józefa Jamroza.

· 3 VII 1960 r. Ks.Bp Jan Jaroszewicz poświęcił zamontowane 20-głosowe organy.

· 12 VII.1961 zawieszono dwa nowe żyrandole wykonane przez Stefana Mazura w Krakowie wg projektu Józefa Jamroza.

· 16.VII 1961 Odnowiono obraz św. Marii Magdaleny .

· 3-10 IX.1961 Misje parafialne głosili OO Dominikanie z Warszawy.

· 14.IX.1961 Ks.Bp Jan Jaroszewicz konsekrował ołtarz główny i ołtarz św.Anny..

· 1963 Rozpoczęcie malowania nowej polichromi w prezbiterium.

· 1963 r. Sprowadzono kratę do kaplicy Pana Jezusa.

· Renowacja Cudownego Krucyfiksu przez 4 miesiące prace te wykonywał Norbert Szunke..

· 1966 Bp. Jan Jaroszewicz poświęcił i erygował Drogę Krzyżową namalowanej przez prof. Macieja Makarewicza na miedzianej blasze.

· 1966 r. Na terenie parafii perygrynuje obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, przebywając jeden dzień u każdej rodziny.

· 6.VI.1966 Przed głównym ołtarzem zawieszono dwa wielkie żyrandole.

· 1966 W Kaplicy Pana Jezusa zawieszono dwie wieczne lampy.

· VI.1967 Do kasetonów w suficie kaplicy św. Anny założono obrazy(5 szt.) namalowane przez prof. Macieja Makarewicza z Krakowa przedstawiające sceny z życia św. Anny.

· 11.XI.1968 zainstalowanie witraży w nawie głównej przedstawiającego św. Stanisława Kostkę i św. Aleksandra, natomisat w kaplicy św. Anny zainstalowano witraż różańcowy.

· 11.XI.1969 poświęcenie dzwonów „Maria” i „Marcin” przez ks.bpa J. Jaroszewicza.

· 28.IV Wojewoda kielecki udzielił zezwolenia i rozpoczęto budowę kaplicy w Ratajach.

· 15.IV.1982 r. Erekcja parafii w Ratajach przez ks. Bpa Stanisława Szymeckiego. Do tej parafii należą: Rataje Karskie, Rataje Słupskie, Grabowica, Kępa Lubawska, Komorów, Kółko Zabieckie, Żabiec.Pierwszym proboszczem i budowniczym jest Ks. Jan Barna. Parafia jest pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny . Odpust obchodzony jest w pierwszą niedzielę lipca.

· 18.X.1982 r. Do Pacanowa przybył nowy proboszcz ks. Lucjan Sito, dotychczasowy proboszcz ks.dr. Feliks Skrobisz odszedł na probostwo do Chodowa k/ Miechowa.

· 14.XI.1982 Ks.Bp Mieczysław Jaworski zaprowadził zwyczaj odprawiania w kościele Drogi Krzyżowej w każdy piątek.

· 1983 Misje parafialne prowadzą OO. Jezuici.

· 1983 Gruntowny remont plebanii i wikariatu.

· 14.IX.1985 r. W uroczystościach odpustowych udział biorą ks. Bp Szymecki oraz Bp B.Agve z Wybrzeża Kości Słoniowej .Od Pacanowa rozpoczął perygrynację Krzyż Święty po diecezji kieleckiej. Na rozpoczęcie perygrynacji przysłał telegram Ojciec Święty Jan Paweł II.

· 1985 Pomalowano dach na wieży, kościele, kaplicy i zabudowaniach proboszczowskich.

· 14.IX.1987 zakończenie perygrynacji Krzyża Świętego ofiarowanego przez Ojca Świętego Jana PawłaII, po diecezji kieleckiej.W uroczystościach udział wzięło czterech biskupów, 65 księży i około 10 000 wiernych.

· W pierwszą niedzielę Adwentu ks.bp Szymecki poświęcił krzyż, który będzie;odwiedzał; wszystkie rodziny w parafii.

· Na terenie parafii powstało kilka krzyży i figur przdrożnych.

· 1988 Pokrycie blachą miedzianą Kaplicy Pana Jezusa Konającego.

· 7 V 1989 Poświęcenie odnowionej figury św. Floriana w Rynku.

· 1989 Na Kaplicy Pana Jezusa umieszczono krzyż z metelu nierdzewnego.

· 1989 Na głównym ołtarzu został umieszczony mosiężny krzyż.

· 1989 W kościele zainstalowano nowe nagłośnienie.

· VII 1992 r. Rozpoczęcie budowy ołtarza polowego wg. projektu Głowackiego z Kielc.

· 1992 r. Wykonanie chodnika wokół kościoła, oświetlono plac przykościelny i nagłośniono go.

· 14.IX.1993 Ks.bp Ordynariusz Kazimierz Ryczan poświęcił ołtarz polowy i kaplicę przedpogrzebową.

· 1993 Zakończenie remontu plebanii, częściowo ogrodzono cmentarz.

· 1995 Przed cmentarzem zrobiono asfaltowy parking.

· 1995 Odnowiono budynek wikariatu.

· 1995 W parafii utarł się zwyczaj , iż trzy razy w roku urządzane są specjalne nabożeństwa dla ludzi chorych i w podeszłym wieku, podczas których udzielany jest Sakrament chorych.

· 1996 Remont organów przez firmę Buły z Krakowa. Jego ojciec wykonał te organy w1960 r.

· 1998 Połowę budynku wikariatu przeznaczono na stację Caritas.

· 1999 r. Renowacja obrazu św. Anny na Wawelu w Krakowie.

2000 r.
- Kościół zostaje wybrany jako Kościół Stacyjny,
- Remont dzwonów,
- Wymiana podłogi w kancelarii parafialnej,
- Rozprowadzenie 9 tys. folderów i 20 tys. obrazków,
- Zakup elektronowych organów.

2001 r.
- Remont Domu Pielgrzyma i urządzenie go wewnątrz,
- Wykarczowanie starych drzew przy kościele i na cmentarzu grzebalnym,
- Na bazie części wikariatu powstaje Stacja „CARITAS” w Pacanowie,
- Budowa Stacji Drogi Krzyżowej tzw. „Siedem Słów z Krzyża”,
- Umieszczenie figury Chrystusa Zmartwychwstałego na drugiej stronie ołtarz polowego. /artysta P. Funek z Krakowa/,.

2003 r.
- Remont kościoła na zewnątrz: odgrzybianie fundamentów i ścian, remont gzymsów , rynien oraz pomalowanie ścian zewnętrznych kościoła.
- Powołanie Rady
- Odnowienie nagrobka ks. Wawrzyńca Nowakowskiego

2004 r.
- Odnowienie polichromii wnętrza kościoła i kaplicy,
- Renowacja Figury Cudownego Pana Jezusa, złocenie ołtarza i wnętrza kaplicy,
- Ozłocenie na zewnątrz i wewnątrz Tabernakulum,
- Odnowienie Kaplicy ks. Benedykta Nowakowskiego na cmentarzu grzebalnym - wewnątrz wykonano grobowce dla księży.

2005r.
- Wykonano mechanizm odsłaniająco-zasłaniający Figurę Pana Jezusa, przy akompaniamencie fanfar,
- Pod przewodnictwem byłego naszego wikarego ks. Rafała Niwińskiego z naszej parafii wyrusza pielgrzymka do Rzymu na pogrzeb Jana Pawła II.
- wydanie 100 egzemplarzy reprintu książeczki „Opis Kościoła Cudownego Pana Jezusa Pacanowskiego” na sto lecie pierwszego wydania.
- 3 października transmisja mszy przez Radio Maryja i TV Trwam.

2006 r.
- Wykonano granitowe schody oraz granitowe alejki przy kościele, Witraże w Kaplicy św. Anny.

2007 r.
- Wymiana okien na izotermiczne na plebanii i wikariacie –odnowienie wikariatu ,
- Nowe nagłośnienie w kościele, nowe nagłośnienie na zewnątrz kościoła,
- Nagłośnienie cmentarza grzebalnego,
- Zamontowanie kurantów na wieży kościelnej,
- Wykonanie zadaszenia na cmentarzu grzebalnym,
- Montaż dwóch witraży w Kaplicy Cudownego Pana Jezusa ,
- Podłączenia kanalizacji w Domu Pielgrzyma,
- 27-V- Uroczystość 10-lecia kapłaństwa wikarego ks. dr Pawła Kurka,
- 13-VI- Uroczyste obchody 45-lecia kapłaństwa kustosza i proboszcz parafii ks. Lucjana Sity
- Proboszcz parafii ks. Lucjan Sito otrzymuje godność Prałata,

2008 r.
- Nawiedzenie Kopii Obrazu Jasnogórskiego w parafii Pacanów


Kalendarium opracował Henryk Góra.