Wiadomości - Aktualności

Rusza kanalizacja w Słupi!

Dodał: administrator Data: 2021-04-08 14:06:14 (czytane: 480)

W dniu 8.04.2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów doszło do podpisania umowy z firmą ,,Budomont” z Rzeszowa na wykonanie 8,5 km kanalizacji centralnej części m. Słupia.

Zadanie otrzymało dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego w wysokości 80 % wydatków kwalifikowanych.

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym, w którym wzięło udział 8 oferentów złożyła w/w firma w wysokości około 3.3 mln złotych! Gmina Pacanów kilka lat wcześniej wykonała dokumentację projektową o wartości około 60 tys. PLN i obecnie pokryje także wydatki związane z pełnieniem nadzoru nad inwestycją w kwocie 17 tys. PLN. Zatem łączny koszt inwestycji sięgnie 4 mln złotych!

Po wykonaniu 8,5 km kanalizacji i 4 przepompowni ścieków będzie możliwość wpięcia do sieci ponad 70 obiektów mieszkalnych. Prace ruszą w maju br. - jak zapewnia wykonawca.

Warunkiem kluczowym tej inwestycji było wcześniejsze zmodernizowanie oczyszczalni w Słupi. Przebudowę obiektu zakończono w końcu grudnia 2020 roku, przeznaczając na nie około 6.2 mln złotych, w tym 3.1 mln z dofinansowania unijnego.

Umowę z firmą ,,Budomont” podpisali ze strony gminy: burmistrz Wiesław Skop i skarbnik Dorota Adamczyk, a ze strony wykonawcy prokurent  inż. Klaudia Kwaśniak. Byli także obecni dyrektor ds. technicznych ,,Budomontu” Marek Szpak, przedstawiciele Rady Miejskiej w Pacanowie: Artur Czub-przewodniczący, jego zastępcy: Henryka Komasara oraz Jan Nowicki. Zadowolenia z tych okoliczności nie krył wieloletni radny i sołtys m. Słupia Artur Molenda, który wspólnie z Radą Sołecką zabiegał w minionych latach o realizację tej inwestycji.

90_Kanalizacja3.jpg 

90_Kanalizacja4.jpg 

90_Kanalizacja5.jpg 

90_Kanalizacja1.jpg 

90_Kanalizacja2.jpg 

 /Serwis Informacyjny UMiG/

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

04/01/2021

więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja dotycząca pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów zaprasza rolników do skorzystania z bezpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie...