Wiadomości - Aktualności

Powódź – działania Urzędu Miasta i Gminy Pacanów

Dodał: kw Data: 2021-09-07 13:15:00 (czytane: 653)

W związku z potrzebą doinformowania mieszkańców w obszarze przeciwdziałania sytuacji klęskowej w naszej gminie publikujemy podjęte w tym obszarze działania burmistrza i jego służb:

1. Zgłoszono powódź dwukrotnie do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w trybie 48- godzinnym.

2. Zawiadamiano ,,Wody Polskie” o powodzi spowodowanej przez Kanał ,,Strumień” (pismo z dnia 16.08.2021 r. ) oraz Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska  w Kielcach o klęsce ekologicznej.

3. Wystąpiono 3-krotne do Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej w Krakowie w celu potwierdzenia wskaźnika ,,nawalnych deszczy”. Uzyskano wskaźnik powyżej 4 mm/cm2 za 27.07.2021 r. dla 14 miejscowości i powyżej 5 mm/cm2 za 9.08.2021 r. dla całego obszaru gminy.

4. Powołano komisje do szacowania strat w uprawach i budynkach na terenie gminy. Na dziś zakończono procedurę szacowania w około 80 % . Trwa weryfikacja protokołów.

5. Wydłużono dwukrotnie czas na zgłaszanie przez właścicieli gospodarstw strat po nawalnych deszczach i po powodzi – ostatecznie do 8.09.2021 roku.

6. Zgłoszono w dniu 24.08.2021 r. do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 18 dróg gminnych i przepustów/mostów do dofinansowania w ramach usuwania skutków nawalnych deszczy i powodzi.

7. Wystąpiono w dniu 7.09.2021 r. do ,,Wód Polskich” z wnioskiem o zmianę terminu konserwacji (wykaszania i karczowania) Kanału ,,Strumień” oraz kontynuacji jego obwałowań. Przeprowadzono w dniu 6.09.2021 r. rozmowę z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w tej sprawie.

8. Wystąpiono do Ministra Rolnictwa za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego z prośbą o udzielenie poszkodowanym rolnikom wsparcia finansowego lub w postaci zboża paszowego za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

9. Prowadzone są od tygodnia rozmowy z Ministrem ds. samorządu Michałem Cieślakiem oraz ,,Caritas” Diecezji Kieleckiej na temat wsparcia poszkodowanej gminy i jej mieszkańców.

10.Zapadła decyzja burmistrza o zastosowaniu ulg podatkowych w ramach limitu pomocy ,,de minimis” jesienią br. lub w I kwartale 2022 roku.

11. Prowadzono stałą akcję informacyjną w regionalnych mediach o przebiegu powodzi na terenie gminy Pacanów.

12. Podjęto współpracę z ,,Wodami Polskimi” ( Dyrekcja Zlewni Sandomierskiej) w sprawie regulacji Strugi Piestrzecko -Biechowskiej zalewającej notorycznie centrum Biechowa . Ustalono harmonogram prac na w/w cieku w miesiącach: sierpień i wrzesień.

13. W dniu 9.09.2021 r. burmistrz wystąpił do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka z apelem o kontynuację obwałowań Kanału ,,Strumień".

14. Trwają prace porządkowe w celu usunięcia szkód na podtopionych drogach, odmulanie rowów i przepustów wg zgłoszeń mieszkańców, radnych i rad sołeckich.

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów

Wiesław Skop

66_Powodz.jpg 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w 2021 roku

z terenu gminy Pacanów...