Wiadomości - Aktualności

Krynica-Zdrój i Pacanów rozmawiają o współpracy!

Dodał: administrator Data: 2022-05-20 13:00:30 (czytane: 394)

W dniu 19.05.2022 r. w Krynicy gościła delegacja samorządu miasta i gminy oraz Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie.

Robocza wizyta przebiegała pod znakiem  dyskusji i poszukiwania szans na współpracę obydwu gmin o o bardzo różnym potencjale rozwojowym. Początki takich rozmów miały miejsce jesienią 2021 roku, gdy delegacja pacanowskich stowarzyszeń i KGW gościła na ,,Dniach Krynicy”  w ramach wyjazdu studyjnego. Nasze Panie zaprezentowały się w Krynicy na tyle rewelacyjnie, że miesiąc później w Pacanowie i Oblekoniu podejmowano jeszcze liczniejszą grupę organizacji pozarządowych ziemi krynickiej na dorocznym Przeglądzie Folklorystycznym w Oblekoniu.

Te pierwsze kontakty, chwilowo ograniczone pandemią dały bodziec do kontynuacji współpracy. Wizyta z 19.05.br. pokazała wyraźnie kierunki współdziałania oparte na ofercie programowej ECB i potencjale stowarzyszeń i KGW obydwu miast i gmin.

W rozmowach uczestniczyli burmistrz Wiesław Skop, przewodniczący Rady Miejskiej Artur Czub i jego zastępca Jan Nowicki oraz szefowa ECB Aleksandra Stachniak. Gospodarzy reprezentowali: burmistrz  Piotr Ryba jego zastępca Paweł Maślanka, Przewodnicząca Rady Miejskiej Irena Weber- Grelecka oraz szefowa  Komisji Kultury tejże Rady Oleksy Beata. Wstępnie uzgodniono potrzebę nakreślenia ram współpracy w  stosownych   uchwałach Rad Miejskich i pierwsze, szersze kontakty  animatorów kultury, zespołów artystycznych do realizacji w 2022 roku. Krynicka młodzież weźmie udział w 20 Festiwalu Kultury Dziecięcej 5.06.br., zaś animatorzy kultury z ECB  będą gościć w Krynicy 11.06.br.Gospodarze po rozmowach zaprosili pacanowską delegacje do zwiedzania reprezentacyjnych obiektów miasta i umówili się na rewizytę w Pacanowie.

92_Krynica1.jpg

92_Krynica2.jpg

92_Krynica3.jpg

92_Krynica4.jpg/Serwis Informacyjny UMiG/

Unable to connect to database