Wiadomości - Aktualności

Informacja w sprawie wypłat dodatków osłonowych

Dodał: administrator Data: 2022-01-27 07:26:10 (czytane: 627)

Podaję informację co do zasad wypłaty dodatku osłonowego wg Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na e-mail z dnia 13 stycznia w sprawie sposobu wypłaty dodatku osłonowego, uprzejmie informuję co następuje.

Zgodnie z art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. poz. 1) dodatek osłonowy przysługuje osobom, o których mowa w ust. 1, za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Tak więc w przypadku złożenia wniosku do 31 stycznia 2022 r., świadczenie zostanie wypłacone w dwóch ratach: wypłata pierwszej transzy nastąpi do 31 marca, a druga - od 1 kwietnia do 2 grudnia 2022 r. Jeśli zaś wniosek zostanie złożony między 1 lutego a 31 października 2022 r., dodatek wypłacony będzie jednorazowo w możliwie najkrótszym terminie.

Zatem beneficjenci, którzy złożą wnioski po 31 stycznia br., otrzymają świadczenie w formie jednorazowej wypłaty, jednak może ona być zrealizowana nawet do 2 grudnia br. (jest to termin końcowy wypłaty dodatku osłonowego). Tempo wypłaty dodatków osłonowych będzie zależało od sytuacji poszczególnych gmin - od liczby złożonych tam wniosków oraz czasu niezbędnego na ich obsługę, w tym, na przeprowadzenie procesu weryfikacji.

Z poważaniem,

Łukasz Bartuszek

Radca

Wydział Rynku Detalicznego i Sieci Inteligentnych

Departament Elektroenergetyki i Gazu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

(22) 369 10 60

42_Dodatek.png /Kier. MGOPS w Pacanowie
E Wojniak/

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zwrot podatku akcyzowego I półrocze 2022 r. - nowe większe limity zwrotu

W dniach od 1 do 28 lutego 2022 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów przyjmowane będą wnioski rolników o zwrot podatku akcyzowego...