Wiadomości - Aktualności

Gminne struktury Związku OSP RP podsumowały kadencję i wybrały nowe władze!

Dodał: kw Data: 2021-09-21 12:55:23 (czytane: 636)

W dniu 19.09.2021 r. w gościnnej strażnicy OSP Pacanów odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy jednostek OSP z terenu miasta i gminy Pacanów.

Delegaci z 10 jednostek straży w obecności ustępujących władz związku, honorowych gości podsumowali minioną kadencję i podkreślili cele działania na lata 2021-2026 oraz wybrali nowe władze związku.Wprowadzono sztandar gminy OSP, a orkiestra dęta zagrała hymn państwowy.
We wstępnej części obrad ustępujący prezes zarządu druh Józef Zaród powitał uczestników i zaproponował prowadzenie zjazdu druhowi Wiesławowi Skopowi. W prezydium Zjazdu zasiedli najstarsi druhowie: Edward Kaczmarczyk (OSP Sroczków) i Stanisław Matus (OSP Wójcza). Na sali był obecny również Ryszard Siwiec, pochodzący z Pacanowa, który poświęcił działalności w straży 66 lat, a przyjechał specjalnie z Krakowa na Zjazd.

 Szczególnym akcentem obrad było pożegnanie w roli prezesa ZG ZOSP RP druha Józefa Zaróda, który nieprzerwanie przez…43 lata kierował strukturami straży na terenie gminy. Pogarszający się stan zdrowia był podstawą tej osobistej decyzji druha prezesa. Na jego ręce spłynęły liczne podziękowania i honory, a on sam podziękował za 43 lata służby i prezesowania w wystąpieniu  które momentami chwytało za serce!  Orkiestra dęta zagrała na koniec tej części obrad weteranowi strażackiej służby ,,100 lat”! Zjazd uhonorował druha Józefa Zaróda tytułem ,,honorowego prezesa” Związku.

W poszczególnych wystąpieniach odnoszących się do działalności jednostek OSP podkreślano ich rozwój, widoczne gołym okiem dosprzętowienie, wykonane remonty i rozbudowy strażnic. Podkreślano troskę i duże zaangażowanie finansowe samorządu gminy na tym polu. Mówiono także o problemach, szczególnie o jednym który narasta, tj. o kurczącym się zapleczu młodzieżowym straży, o widocznym braku kadr spowodowanym wyjazdami za pracą. Zwrócono uwagę  na drożyznę sprzętu bojowego, przeglądów i napraw  sprzętu bojowego. W podsumowaniu działalności statutowej za lata 2016-2021 Komisja Rewizyjna Związku, której przewodniczył druh Krzysztof Eliasz pozytywnie odniosła się do sprawozdań merytorycznych i złożyła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującym władzom. Delegacje udzielili jednomyślnie skwitowania.

W czasie zjazdu podziękowano przyjaciołom- sponsorom straży za ich zaangażowanie i nieustanną pomoc finansowo-materialną. Pamiątkowe wazony z dedykacją odebrali przedsiębiorcy: Krzysztof Dziekan, Andrzej Gądek, Szczepan Witek, Tadeusz Guzik, Mariusz Kmieć i Bogdan Czaja.

Natomiast za profesjonalną współpracę kilku kadencji skutkującą poważnymi dotacjami na zakup sprzętu bojowego i remonty strażnic wyróżniono: Adama Jarubasa, Mirosława Pawlaka, Jerzego Kolarza, komendanta PSP w Busku – Zdroju Artura Brachowicza i dyrektora biura ZW OSP Ryszarda Januszka.

Pod nieobecność eurodeputowanego Adama Jarubasa wyróżnienie odebrał jego brat Krystian Jarubas. Natomiast Komendanta Artura Brachowicza reprezentował kapitan pożarnictwa Michał Świąder.

Prowadzący obrady druh Wiesław Skop skierował także wiele ciepłych słów pod adresem prezesów jednostek, którzy zrezygnowali z dalszego kandydowania po latach strażackiej służby. Wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej Arturem Czubem wręczyli specjalne podziękowania druhom Markowi Rachunie (OSP Wójcza), Jerzemu Zasucha (OSP Pacanów), Robertowi Zagrajkowi (OSP Rataje Karskie) i Adamowi Zębali (OSP Wójeczka). Obecny na Zjeździe prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP druh Mirosław Pawlak wręczył Wiesławowi Skopowi medal honorowy im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP. Medal przyznano uchwałą prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP. Burmistrz przyjmując to odznaczenie podkreślił, że  jest to honor dla całego samorządu i uznanie dla wszelkich działań nie tylko burmistrza, ale także rad gmin wcześniejszych kadencji oraz obecnej Rady Miejskiej. W obszarze funkcjonowania gminnych straży pożarnych samorządowcy zawsze mówią zgodnie i działają razem dla dobra straży.

W czasie zjazdu wybrano nowy Zarząd gminny Związku OSP w składzie:

1. Wiesław Skop – prezes zarządu
2.Adam Poniewierski - wiceprezes
3.Jan Nowicki -  wiceprezes
4.Szczepan Witek – skarbnik
5.Anna Jędo – sekretarz zarządu
6.Ks. Kajetan Burzyński – kapelan gminnego pożarnictwa
7.Studziżór Zbigniew  - komendant gminny Związku
8.Adrian Kargulewicz - członek zarządu
9.Damian Krupa
10.Henryk Kwas
11.Stanisław Korbaś
12.Artur Mormel
13.Andrzej Oleksiak
14.Marek Skwara
15.Grzegorz Szymaszek
16.Jakub Parka
17.Wolny wakat


Przewodniczącym gminnej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP został druh Marek Poniewierski , a w składzie komisji znaleźli się jeszcze druhowie Tomasz Karamara, Roman Juda.
Wybrano 6 delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Są nimi druhowie: Wiesław Skop,  Jan Nowicki, Jakub Parka, Adrian Kargulewicz, Artur Molenda, Józef Padak.
W przyszłym, nowym zarządzie powiatowym Związku OSP RP gminne struktury OSP będą reprezentować druhowie: Wiesław Skop, Jan Nowicki, Józef Padak.

Po zakończeniu Zjazdu druhowie i goście honorowi zasiedli do strażackiego poczęstunku. W czasie obrad o oprawę muzyczną zadbała młodzieżowa orkiestra dęta pod batutą Mariusza Maligi. Czuło się w czasie tego wydarzenia i doniosłość chwili i atmosferę służby.

64_ZjazdOSP001.JPG

 64_ZjazdOSP002.JPG

 64_ZjazdOSP003.JPG

 64_ZjazdOSP004.JPG

 64_ZjazdOSP005.JPG

 64_ZjazdOSP006.JPG

 64_ZjazdOSP007.JPG

 64_ZjazdOSP008.JPG

 64_ZjazdOSP009.JPG

 64_ZjazdOSP010.JPG

 64_ZjazdOSP011.JPG

 64_ZjazdOSP012.JPG

64_ZjazdOSP013.JPG

 64_ZjazdOSP014.JPG

 64_ZjazdOSP015.JPG

 64_ZjazdOSP016.JPG

 64_ZjazdOSP017.JPG

 64_ZjazdOSP018.JPG

 64_ZjazdOSP019.JPG

 64_ZjazdOSP020.JPG

 64_ZjazdOSP021.JPG

 64_ZjazdOSP022.JPG

 64_ZjazdOSP023.JPG

 64_ZjazdOSP024.JPG

 64_ZjazdOSP025.JPG

 64_ZjazdOSP026.JPG

 

Serwis informacyjny UMiG

Zdjęcia : R.Gwóźdź
 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozpoczęcia działalności gospodarczej i pożyczek dla MŚP

dnia 13.10.2021 r. godz. 12.00 w sali konferencyjnej UMiG w Pacanowie. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA NIEOPROCENTOWANEJ POŻYCZKI DO 1 MLN ZŁOTYCH! ...