Wiadomości - Aktualności

Duże inwestycje w gminie! W tle wielka kasa!

Dodał: administrator Data: 2022-10-06 09:50:35 (czytane: 1111)

Powszechna drożyzna, gwałtowne wzrosty kosztów inwestycji i remontów nie zahamowały zaplanowanych prac instalacyjno-budowlanych w gminie Pacanów.

Do dyspozycji samorządu pozostaje ogromna kwota około 38,5 mln PLN do wykorzystania na w/w cele. Na dziś gmina przerobiła już ponad 17 mln PLN w działaniach kanalizacyjnych i drogowych.

W miesiącu lipcu przeprowadzono komisyjne odbiory robót kanalizacyjnych w m. Słupia gdzie firma „Budomont” Rzeszów w terminie zrealizowała 8,5 kilometrów kanalizacji ziemnej, kilka przepompowni i ponad 350 przyłączy gospodarstw. Wartość  tych robót   włącznie z kosztami dokumentacji  technicznej  i nadzoru budowlanego przekroczyła 3,5 mln . Gmina Pacanów otrzymała przy tej inwestycji około 2.011 mln zł. dofinansowania unijnego.

65_Inwestycje01.jpg

65_Inwestycje02.jpg

Roboty kanalizacyjne w Słupi – etap I

 

W dniu  25.08. 2022 roku  gminna komisja przetargowa otworzyła oferty w dużym przetargu na wykonawstwo ponad 17 kilometrów kanalizacji ziemnej w miejscowościach : Książnice (I i II etap), Karsy Duże (I etap) i Słupia (II etap). Inwestycja ta zakłada wykonanie  kilkudziesięciu przyłączy domowych i 6 przepompowni ścieków, które trafią następnie do zmodernizowanej  w 2021 roku oczyszczalni ścieków w Słupi (koszt ponad 6,5 mln zł.).  Najtańszą ofertę złożyła firma „Budomont” z Rzeszowa na kwotę 10.120 mln. zł. . Umowę wykonawczą podpisano uroczyście w dniu 22 września 2022 roku w obecności mediów regionalnych i Posła na Sejm R.P. Michała Cieślaka, który będąc ministrem zabiegał o dofinansowanie w/w inwestycji  dla gminy Pacanów w ramach programu pomocowego „Polski Ład”.

65_Inwestycje03.jpg

65_Inwestycje04.jpg

64_Inwestycje3.jpg

Podpisanie umowy na wykonanie ponad 17 km sieci kanalizacyjnej

 

Burmistrz Wiesław Skop wyłonił także w trybie zapytania ofertowego wykonawcę dokumentacji projektowej kanalizacji miejscowości Kwasów. Zadanie to będzie realizować w ciągu 1,5 roku firma „WOSAN – Usługi Projektowe z Kielc za cenę 120 tys. PLN.

65_Inwestycje05.jpg

Nabrzmiały problem ścieków w centrum Kwasowa

 

 Na dokończeniu są pracę budowlane związane z modernizacją sieci dróg gminnych  w 10 miejscowościach. Nowe asfalty pojawią się niebawem w miejscowościach Karsy Dolne (1), Karsy Małe (1), Sroczków (1), Grabowica (2), Pacanów (1), Żabiec (2), Słupia (1), Oblekoń (1), Biechów (1) i Rataje Słupskie (1) zostanie wykonanych łącznie około 9 kilometrów nowych nawierzchni asfaltowych. Większą część tych robót realizuje / realizowała firma ,,Dylmex” ze Staszowa, a mniejszą ich część wykona inne przedsiębiorstwa , tj.:  PRD Staszów i firma Marcina Piotrowskiego z Nowego Korczyna.

65_Inwestycje06.jpg

65_Inwestycje07.jpg

Nowe nawierzchnie w Grabowicy

65_Inwestycje08.jpg

Przebudowa drogi w Biechowie na tzw. „Ukopie”

65_Inwestycje09.jpg

65_Inwestycje10.jpg

Nowe drogi w Żabcu

65_Inwestycje11.jpg

65_Inwestycje12.jpg

Droga Karsy Dolne-Grabowica i Karsy Małe „ Zakobyle”

65_Inwestycje13.jpg

65_Inwestycje14.jpg

Prace drogowe na odcinku od Smykał do cmentarza w Oblekoniu

64_Inwestycje2.jpg

64_Inwestycje4.jpg

64_Inwestycje5.jpg

Nowe drogi w Sroczkowie, Słupi i Ratajach Słupskich

Zakończono kompleksową przebudowę 7mostów/przepustów na terenie miejscowości: Karsy Dolne (1), Wójeczka (2), Słupia (4). Prace te realizowała firma ,, Darbud”  z miejscowości Rytwiany.

65_Inwestycje15.jpg

Zmodernizowany most w Słupi

65_Inwestycje16.jpg

Przebudowa przepustów w Wójeczce


Dość drogim przedsięwzięciem okazała   się modernizacja ul. Krótkiej (od skrzyżowania z ul. Radziwiłłówka do skrzyżowania z ul. Szkolną .Firma budowlana Marcina Piotrowskiego z Nowego Korczyna  za około 1.150 mln złotych wykonała nową jezdnię o szerokości 5 metrów, wymieniła stare odcinki wodociągu i kanalizacji, położyła odcinek kanalizacji  burzowej, ciąg światłowodowy. Ponadto  zainstalowała nowoczesne ledowe oświetlenie i chodnik. Z tą chwilą ta część ul. Krótkiej może pełnić rolę rozwiązania obwodnicowego w stosunku do ul. Karskiej i otoczenia ECB. Od dłuższego czasu zabiegali o takie rozwiązanie mieszkańcy Pacanowa oraz msc. Książnice, Zborówek, Biskupice, ze względu na ,,korkowanie” ruchem turystycznym wspomnianej ulicy Karskiej. Łącznie w/w inwestycje drogowo – mostowe zamknęły się kosztem na poziomie 5.750 mln złotych. Z  tego samorząd wykorzystał 4.839  miliona dotacji rządowej w ramach ,, Polskiego Ładu” i dołożył własnych pieniędzy w granicach  911 tys. zł.

65_Inwestycje17.jpg

Przebudowa ulicy Krótkiej w Pacanowie

 

Trwają też prace przygotowawcze do kolejnej wielkiej inwestycji jaką będzie w 2022 roku termomodernizacja  obiektów oświatowych i innych budynków publicznych.  Muszą być bowiem opracowane: program funkcjonalno – użytkowy, audyt energetyczny i dokumentacja projektowa prac. Zajmie to przynajmniej kilka miesięcy. Gmina otrzymała na realizację w/w inwestycji dotację w ramach ,,Polskiego Ładu” na kwotę niemalże 6,5 miliona zł.  Planowane są: wymiana starych systemów grzewczych pamiętających jeszcze lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte ubiegłego wieku, montaż paneli fotowoltaicznych na dachach wspomnianych budynków, docieplanie ścian, wykonanie zadaszeń nad stropodachami itd. Rozpoczęcie tych prac w następnym roku będzie jednak uwarunkowane ustabilizowaniem się sytuacji inflacyjnej i wyłonieniem  wykonawcy zadania w granicach możliwości finansowych gminy. W przeciwnym razie zakres termomodernizacji trzeba będzie ograniczyć...!

65_Inwestycje18.jpg

65_Inwestycje19.jpg

65_Inwestycje20.jpg

65_Inwestycje21.jpg

65_Inwestycje22.jpg

Obiekty oświatowe w Wójczy, Oblekoniu, Ratajach Słupskich i Pacanowie zostaną poddane termomodernizacji

 

Jesienią 2022 roku zostanie także wyłoniony w trybie przetargowym wykonawca nowoczesnego parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie ECB w Pacanowie (na działce 0,40 ha po starym przedszkolu).

Obiekt ten musi powstać ze względu na problemy i potrzeby komunikacyjne w miasteczku powodowane ruchem turystycznym. Gmina posiada już stosowną dokumentacje projektową i pozwolenie budowlane. Trwają czynności związane z opracowaniem specyfikacji przetargu, którego ogłoszenie spodziewane jest na przełomie września i października.

65_Inwestycje23.jpg

Lokalizacja parkingu u zbiegu ulic Karska i Słupska w Pacanowie

 

Dobre wieści napłynęły także z Ministerstwa Sportu, gdzie gmina złożyła wniosek w ogólnopolskim programie „Sportowa Polska” o dofinansowanie trwającej budowy obiektu zaplecza sanitarno – socjalnego na stadionie GLKS „Zorza – Tempo” w Słupi. Jak już pisaliśmy gmina  wykonała obiekt w stanie surowym przeznaczając na ten cel około 500 tyś. złotych Dofinansowanie to pozwoli przeprowadzić prace wykończeniowe , których ostateczny koszt pokaże postępowanie przetargowe.

 64_Inwestycje1.jpg

Budynek na stadionie w stanie surowym

 

Mimo postępującej inflacji i gwałtownego wzrostu  kosztów inwestycji i remontów samorząd miasta i gminy Pacanów ambitnie realizuje nakreślone w tej kadencji zadania w zakresie modernizowania starej i tworzenia nowej infrastruktury. Budżet w/w inwestycji , to  ogromna  - jak na możliwości finansowe gminy – kwota ponad 38,5 milionów złotych !  W podanej kwocie mieści się  około 8 milionów PLN. środków własnych gminy. Warto zaznaczyć, że  gmina pozyskała ponad 5,9 mln zł. dofinansowania unijnego  i aż 24,6 mln PLN wsparcia rządowego!

„…staramy się wspólnie z Radą Miejską realizować taką strategię rozwoju gminy, by jej koszty nie obciążały zbyt mocno mieszkańców – podatników. Dlatego od wielu lat utrzymujemy stabilne podatki lokalne , natomiast potrzebnych funduszy szukamy intensywnie  poza budżetem gminy.” – powiedział burmistrz Wiesław Skop.

 

/Serwis informacyjny i zdjęcia UMiG Pacanów/