Wiadomości - Aktualności

Animator kultury - oferta pracy

Dodał: administrator Data: 2022-05-06 14:37:12 (czytane: 511)

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ogłasza nabór na stanowisko Przewodnik/Animator kultury

Liczba kandydatów do wyłonienia: 4 osoby

Zakres zadań/obowiązków na stanowisku

 • oprowadzanie grup po atrakcjach oferowanych przez instytucję
 • organizowanie i prowadzenie warsztatów edukacyjnych
 • reprezentowanie instytucji na zewnątrz (targi, konferencje itp.)
 • udział i zaangażowanie przy realizacji imprez i wydarzeń o charakterze edukacyjnym
  i kulturalnym organizowanych przez instytucję

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie
 • podstawowa wiedza z dziedziny bajek i baśni
 • zdolności animacyjne, improwizacyjne, poprawna wymowa
 • dobry kontakt z dziećmi, łatwość nawiązywania kontaktów
 • umiejętność pracy w grupie
 • kreatywność, otwartość, życzliwość
 • dyspozycyjność
 • dobra organizacja pracy

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe pedagogiczne/artystyczne, kurs dramy, kurs animatora
 • doświadczenie w pracy pedagogicznej i artystycznej (animacja kultury)
 • znajomość języka obcego

Wymagane dokumenty:

 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • list motywacyjny
 • mile widziane referencje
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

 

Miejsce pracy: Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1.

Wymagane  dokumenty aplikacyjne  należy złożyć w Europejskim Centrum Bajki w sekretariacie w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28 -133 Pacanów z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko: przewodnik/animator kultury lub drogą mailową na adres: kadry@pacanow.eu.

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenia od dnia 16.05.2022 roku.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 11.05.2022 roku.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu dokumentów.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz zobowiązani będą dostarczyć dokumenty potwierdzające przebieg zatrudnienia i wymagane kwalifikacje, zgodnie z informacjami ujętymi w CV.

Klauzula zgody

95_Praca1.jpg 

/Centrum Bajki/

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie treningu systemu ostrzegania i alarmowania

TRENING SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA W RAMACH ĆWICZEŃ RENEGADE/SAREX-22...