Wiadomości - Aktualności

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o udzielenie dotacji

Dodał: administrator Data: 2021-07-13 13:12:33 (czytane: 252)

na realizację zadania polegającego na wymianie pokrycia gontowego na połaci południowej dachu, remont sygnatury z wymianą gontów i obróbek, konserwacja krzyża i impregnacja desek oszalowania elewacji drewnianej części kościoła parafialnego pw św. Idziego Opata w Zborówku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 9 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 r. poz. 282 z późn. zm.), oraz § 6 Uchwały Rady Gminy Pacanów nr X/47/15 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, resteuratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania polegającego na wymianie pokrycia gontowego na połaci południowej dachu, remont sygnatury z wymianą gontów i obróbek, konserwacja krzyża i impregnacja desek oszalowania elewacji drewnianej części  kościoła parafialnego pw św. Idziego Opata w Zborówku.

         Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy  w Pacanowie z siedzibą przy ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, w terminie od dnia 13.07.2021 r. do dnia 19.07.2021 r. do godz. 15:00

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

04/01/2021

więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja w sprawie dyżuru pracownika ZUS odnośnie programu Dobry Start 300+

W dniu 17.08.2021 r. (wtorek) pracownik ZUS ma pełnić dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie odnośnie programu 300+, który będzie...