Wiadomości - Aktualności

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kwasów

Dodał: administrator Data: 2022-11-10 14:29:54 (czytane: 980)

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 54 stanowiąca własność Gminy Pacanów stanowiąca własność Gminy Pacanów, dla której Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KI1B/00056270/7;
Powierzchnia nieruchomości – 0,13 ha, RIIIa;
a) Opis nieruchomości: działka położona w miejscowości Kwasów, obręb 0026, działka o regularnych granicach, położona w kompleksie gruntów rolnych;
b) Przeznaczenie nieruchomości: dla działki nr 54 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka nr 54 może znajdować się w strefach oznaczonych jako: Strefy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego: kompleksy gruntów rolnych szczególnie chronionych – narodowe zasoby dla przyszłości;  Strefa ochrony dóbr kultury w tym archeologicznej: strefa proponowanej do ochrony ekspozycji krajobrazowej, lokalne otwarcia widokowe,
c) Cena nieruchomości- 5 000,00 zł, zwolnione z Vat;
d) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów; jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 10 listopada 2022 r. i złoży oświadczenie, że wyrażają zgodę na jej nabycie za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

2. Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 121/2 stanowiąca własność Gminy Pacanów stanowiąca własność Gminy Pacanów, dla której Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KI1B/00027031/8;
Powierzchnia nieruchomości – 0,39 ha, RIIIa;
a) Opis nieruchomości: działka położona w miejscowości Kwasów, obręb 0026, działka o regularnych granicach, położona w kompleksie gruntów rolnych;
b) Przeznaczenie nieruchomości: dla działki nr 121/2 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka nr 121/2 może znajdować się w strefach oznaczonych jako: Strefy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego: kompleksy gruntów rolnych szczególnie chronionych – narodowe zasoby dla przyszłości, kompleksy gruntów rolnych szczególnie chronionych – narodowe zasoby dla przyszłości, system lokalnych powiązań ekologicznych (tereny zieleni przyrzecznej, otwarte tereny łąk i pastwisk);
c) Cena nieruchomości- 13 000,00 zł, zwolnione z Vat;
d) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów; jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 10 listopada 2022 r. i złoży oświadczenie, że wyrażają zgodę na jej nabycie za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój nr 205 lub telefonicznie 041 376 54 03 wew. 25 lub 13.
Wykaz podlega wywieszeniu w dniu 10 listopad 2022 r., przez okres 21 dni.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

"Nasze przedszkole, wesołe przedszkole..." - Pasowanie na Przedszkolaka

W dniu 4 listopada 2022 roku dzieci trzy i czteroletnie z grupy Muchomorki z Samorządowego Przedszkola w Pacanowie obchodziły wyjątkowy...