Wiadomości - Aktualności

Stowarzyszenia i KGW to potęga i oczko w głowie samorządu!!!

Dodał: administrator Data: 2021-01-07 11:59:27 (czytane: 798)

Od lat wiadomo, że gmina Pacanów słynie z mocnych i aktywnych organizacji pozarządowych. Pod tym względem jest w czołówce gmin województwa świętokrzyskiego.

Wiele interesujących projektów, cyklicznych imprez i uroczystości, zaangażowanie społeczne i silne partnerstwo wobec samorządu są od lat mocną stroną  działalności  13 –stu stowarzyszeń i  5 – ciu KGW.

Rada Miejska i burmistrz wspierają tą jakże ważna dziedzinę życia przy każdej okazji.

Poniżej prezentujemy tabelaryczne zestawienie  większych dofinansowań dla gminnych stowarzyszeń i KGW realizowanych przez gminę w latach 2018-2020.

48_Tab1.jpg48_Tab2.jpg

48_Tab3.jpg

Oddzielnie z innej części budżetu gminy dofinansowywana jest działalność statutowa stowarzyszeń strażackich (11 jednostek OSP) działających w gminie Pacanów. Warto zaznaczyć że większość doskonale współpracuje  ze stowarzyszeniami i KGW ("cywilnymi").

Owocami tego współdziałania jest wspólne organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, spotkań  opłatkowych, realizowanie różnych form sportu i rekreacji oraz podejmowanie wysiłków  remontowych i inwestycyjnych.  

"W ten sposób tworzą się nowe i pogłębiają stare relacje pomiędzy mieszkańcami. To jest szczególna wartość trudna do przecenienia. Mam wielki szacunek dla członków i zarządu  wspomnianych organizacji. Bez wątpienia jest to najważniejszy partner samorządu w obszarze integrowania i aktywizowania lokalnej społeczności w dodatku bardzo skuteczny w pozyskiwaniu znaczących funduszy pomocowych (unijnych, wojewódzkich i rządowych)"– powiedział burmistrz Wiesław Skop.

"Współpraca z działającymi na terenie gminy Pacanów organizacjami pozarządowymi układa się bardzo dobrze. Założone plany w ostatnich latach zostały zrealizowane, a ich realizacja integruje społeczność, zwiększa jej aktywność i inspiruje mieszkańców do udziału w imprezach i spotkaniach o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym.  Współpraca pozwala skuteczniej i efektywniej działać na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy, poprawia warunki i jakość życia mieszkańców. Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzone ograniczenia, spowodowały, że zaplanowane imprezy w 2020 roku nie odbyły się, co wpłynęło negatywnie na dotychczasową działalność naszych stowarzyszeń, jak i również na podjęcie nowych aktywności.  Z pewnością musimy się zabrać za całościowe przemyślenie sposobu naszego działania i zastanowić się jak zmodyfikować nasze plany na najbliższe lata, by w sposób bardziej właściwy odpowiedzieć na problemy, które wynikają i będą wynikać z obecnej sytuacji"  - Ocenia przewodnicząca Gminnej Rady Pożytku Publicznego gm. Pacanów p.  Małgorzata  Mierzwa.

"Współpraca naszego stowarzyszenia Diamenty Powiśla z urzędem Miasta i Gminy Pacanów układa się bardzo dobrze, aktualnie realizować będziemy wspólnie projekt pokrycia świetlicy wiejskiej w Oblekoniu, oraz jej remontu. Corocznie otrzymujemy wsparcie w postaci nagród naszego Ludowego Przeglądu. Młodzież naszego stowarzyszenia otrzymała  materiał na zrobienie sali akustycznej. Otrzymaliśmy również grzejniki do ogrzewania naszych pomieszczeń, używanych  głównie przez młodzież nie tylko z Oblekonia ale z całego Powiśla. W świetlicy tej działa również siłownia (strzał w dziesiątkę). Mam nadzieję że, współpraca naszego stowarzyszenia dalej będzie bardzo dobra dla dobra naszego środowiska i całej gminy" – powiedział prezes stowarzyszenia  ,,Diamenty Powiśla”  Tadeusz Kołodziej.

"Jednym z ważnych elementów działania wszystkich organizacji jest wykreowanie własnej misji i wizji. Pomaga to przyspieszyć rozwój i szybciej doprowadza do sukcesu. Istotnym jest, by wypracować wizję  w grupie osób, które przez swoje działania będą starać się ją realizować. Sądzę, że taką  formę przyjęły organizacje działające na terenie gminy Pacanów. Wszystkie działają bardzo prężnie. Podejmują się wielu lokalnych inicjatyw społecznych i wzmacniają kapitał ludzki na obszarze naszej gminy. Poprzez swoją aktywność uczestniczą w polityce zrównoważonego rozwoju. Są sposobem na integrację lokalnych społeczności. Doskonale współpracują między innymi z Samorządem Gminy, Europejskim Centrum Bajki, OSP i szkołami. Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich rozwijają przedsiębiorczość na wsi. Poprzez realizację wspólnych projektów, nabywają nowe kompetencje. Ważnym elementem jest promowanie swoich miejscowości na terenie gminy, powiatu i województwa. Organizują festyny oraz spotkania okolicznościowe. Uważam, że z uwagi na duże zaangażowanie w  rozwój miejscowości i gminy oraz pozyskiwane fundusze warto otoczyć je troską. Takie przedsięwzięcia ze strony stowarzyszeń należy również wspierać finansowo, co samorząd Gminy czyni corocznie" – wypowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pacanowie p. Artura Czuba.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nasze organizacje pozyskały w latach 2018-2020: 409405,77 PLN

49_Stowarzyszenia01.jpg

49_Stowarzyszenia02.jpg

49_Stowarzyszenia03.jpg

49_Stowarzyszenia04.jpg

49_Stowarzyszenia05.jpg

49_Stowarzyszenia06.jpg

49_Stowarzyszenia07.jpg

49_Stowarzyszenia08.jpg

49_Stowarzyszenia09.jpg

49_Stowarzyszenia10.jpg/Serwis Informacyjny UMiG/

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

04/01/2021

więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja w sprawie przerw w dostawie wody w miejscowości Biechów i Zołcza-Ugory

Gmina Pacanów informuje, że w związku z wystąpieniem awarii sieci wodociągowej w miejscowości Biechów w dniu 07.01.2020 roku, wystąpią...