Wiadomości - Aktualności

Przegląd obrzędów, zwyczajów i obyczajów ludowych 2023 r. "Powrót do źródeł" w Piekoszowie

Dodał: administrator Data: 2022-11-24 11:28:15 (czytane: 354)

 53_Folklor.jpg

Serdecznie zapraszamy zespoły ludowe, grupy folklorystyczne i amatorskie tetry działające w gminach oraz miastach województwa świętokrzyskiego do udziału w Przeglądzie obrzędów , zwyczajów i obyczajów ludowych 2023r -" Powrót do źródeł". Przegląd odbędzie się  22 stycznia 2023r o godz. 14 w Centrum Kultury w Piekoszowie.

Osoba do kontaktu : Anna Perzowicz- nr tel. 889 637 884 lub 41 30 61 081

REGULAMIN PRZEGLĄDU OBRZĘDÓW, ZWYCZAJÓW I OBYCZAJÓW LUDOWYCH 2023 – POWRÓT DO ŹRÓDEŁ

I. ORGANIZATOR:
Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie ul. Częstochowska 66,
26-065 Piekoszów, tel.: 41 306 11 83, www.bckpiekoszow.pl
Osoba do kontaktu:
Anna Perzowicz tel.: 889 637 884
Centrum Kultury w Piekoszowie tel.: 41 306 10 81
e-mail: kultura@bckpiekoszow.pl

II. TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU:
Przegląd odbędzie się 22 stycznia 2023 roku godz. 14:00 w Centrum Kultury w Piekoszowie, ul. Częstochowska 85a (remiza OSP, I piętro).

III. UCZESTNICY:
Przegląd skierowany jest do zespołów ludowych, grup folklorystycznych i amatorskich teatrów działających w gminach oraz miastach na terenie województwa świętokrzyskiego.

IV. PRZEDMIOT PRZEGLĄDU:
Przedmiotem konkursu są obrzędy i zwyczaje rodzinne związane z cyklem prac na roli i w gospodarstwie domowym, czy też uroczystościami rodzinnymi.
V. CELE PRZEGLĄDU:
* promocja kultury ludowej;
* wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami przeglądu;
* aktywizacja zespołów i grup folklorystycznych do niecodziennej formy prezentacji piękna i bogactwa kultury materialnej i duchowej regionu;
* zachowanie od zapomnienia i przekazanie kolejnym pokoleniom cennych wartości kultury i tradycji;
* szukanie ciekawych form pracy teatralnej.

VI. PODSTAWOWY WARUNEK UCZESTNICTWA:
1. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie scenki rodzajowej,
przedstawienia teatralnego np.: z obrzędu pieczenia chleba, kołacza, skubania pierza, przygotowywania zapasów na zimę, obrzędów weselnych.
2. Aby wziąć udział w przeglądzie należy wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową
do Organizatora.
3. Wypełnioną kartę należy dostarczyć osobiście lub listownie na adres: Centrum Kultury w Piekoszowie, ul. Częstochowska 85a, 26-065 Piekoszów lub przez e-mail kultura@bckpiekoszow.pl w terminie do 13 stycznia 2023 r.

VII. CHARAKTER PRZEGLĄDU:
1. Przegląd ma charakter konkursowy.
2. Jury powołane przez organizatora oceni prezentacje i przyzna nagrody i wyróżnienia biorąc pod uwagę: zgodność z tradycją regionu w warstwie obyczajowej i językowej, dobór i wykorzystanie rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny.
3. Spośród wszystkich uczestników jury wyłoni osobę o wybitnych zdolnościach aktorskich – Osobowość Aktorską Przeglądu, która zostanie uhonorowana statuetką.

VIII. PREZENTACJA:
1. Czas prezentacji widowiska nie może przekroczyć 20 minut.
2. Za każdą rozpoczętą minutę powyżej wyznaczonego czasu jury będzie odejmować 1 punkt z ogólnej oceny występu.
3. Chęć skorzystania ze sprzętu nagłośnieniowego należy opisać na karcie zgłoszeniowej.
4. Elementy scenografii uczestnicy przywożą i ustawiają na własny koszt.

IX. POZOSTAŁE WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnicy przyjeżdżają na przegląd na koszt własny.
2. Organizator nie przewiduje w czasie przeglądu gorącego posiłku.
3. Za ocenione najwyżej prezentacje Organizator przewidział ogólną pulę nagród finansowych w wysokości 1800 zł.
4. O podziale nagród finansowych decyduje jury.
5. Od decyzji Jury nie ma odwołania.
6. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego regulaminu oraz zgodę na wykonywanie zdjęć i nagrywanie występu zgłoszonych osób.
7. Zdjęcia i nagrane materiały mogą być wykorzystywane w celach promocji instytucji i jej działań.

/-/ Krzysztof Szymkiewicz
zastępca dyrektora BCK

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Czujni zawsze bezpieczni!

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” to wspólna akcja wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, komendanta wojewódzkiego...