Wiadomości - Aktualności

Obchody 78 rocznicy bitwy oddziałów Batalionów Chłopskich z Wehrmachtem pod Słupią

Dodał: administrator Data: 2022-08-10 07:33:30 (czytane: 1029)

W niedzielę 7.08.2022 r. odbyły się rocznicowe uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed 78 lat.

Wtedy to (2.08.1944r.) na polach Słupi pomiędzy kanałem "Strumień", a miejscowością Żabiec doszło do bitwy oddziałów Batalionów Chłopskich i Ludowej Straży Bezpieczeństwa z kolumną transportową 10 dywizji pancernej Wehrmachtu. Zgrupowaniem partyzanckim dowodził Piotr Pawlina.

W walce zginęło 9 partyzantów i ponad 70 żołnierzy wroga. Wśród zabitych był także dowódca oddziału Ludowej Straży Bezpieczeństwa  Jan Sowa pseudonim "Grot" z Zofiówki.

Bataliony Chłopskie w czasie okupacji były drugą pod względem liczebności  (po Armii Krajowej) formacją zbrojnego podziemia. Objęły swym działaniem 173 powiaty, ponad 1000 gmin i 8000 gromad. Stoczyły około 1000 bitew i potyczek oraz poprowadziły ponad 6 tysięcy akcji bojowych. Spektakularne bitwy z siłami okupanta o dużym znaczeniu dla wysiedlanej ludności Zamojszczyzny BCh stoczyły pod Wojdą, Zaborecznem i Różą. Chłopscy partyzanci ochraniali także polską ludność na Wołyniu przed represjami UPA.

Uroczystość rozpoczęto wciągnięciem flagi państwowej na maszt i odegraniem hymnu państwowego. Następnie mszę polową odprawił ksiądz prałat Leszek Domagała w intencji poległych partyzantów i wszystkich, którzy zginęli za ojczyznę w latach 1939-1945.

Zebranych w atmosferę wydarzeń z 2 sierpnia 1944r. wprowadził burmistrz miasta i gminy Wiesław Skop.

,,…oddając należny hołd poległym partyzantom BCh i LSB pragnę zaznaczyć, że w tym miejscu i w tym czasie wspominamy wszystkich tych, którzy w tragicznych latach 1939 – 1945 za ojczyznę walczyli, za nią ginęli i cierpieli rany. Niech to miejsce będzie naszym gminnym miejscem pamięci!, a każdy kolejny sierpień szczególnym czasem zadumy i szacunku” – powiedział W.Skop.

Zabierający głos eurodeputowany Adam Jarubas mocno akcentował kwestię wspólnego uczczenia pamięci tych wszystkich, którzy za ojczyznę walczyli, jednak bez tworzenia podziałów w społeczeństwie i bez tworzenia historii na nowo. Zaznaczył, że wolność nie jest dana na zawsze czego dowodem jest wojna na wschodnie. A. Jarubas podziękował samorządowi miasta i gminy na czele z burmistrzem za właściwą oprawę uroczystości widoczną od wielu już lat.

W uroczystości udział wzięli kombatanci Batalionów Chłopskich z Zarządu Okręgu w Kielcach, Armii Krajowej z Buska-Zdroju i Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych ze Stopnicy. Stanęły poczty sztandarowe OSP, Samorządu Miasta i Gminy Pacanów, Związków kombatanckich, szkół i PSL.

Wśród gości honorowych znaleźli się: Poseł na Sejm dr Czesław Siekierski, obecny eurodeputowany i wiceprezes Zarządu Krajowego PSL Adam Jarubas,  starosta buski Jerzy Kolarz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz, radni powiatowi: Jerzy Kordos, Stanisław Lolo, grupa radnych Rady Miejskiej w Pacanowie na czele z jej przewodniczącym Arturem Czubem. Przybyli także: Prezes Z.O. Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy „BCH” w Kielcach – Mieczysław Kasiński i członek zarządu Stanisław Durlej. oraz delegacja gminnych struktur Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Stopnicy której przewodziła Helena Tometczak.

Byli obecni także dyrektorzy szkół z Rataj Słupskich, Pacanowa, Oblekonia i Wójczy wraz z młodzieżą, poczty sztandarowe OSP, sołtysi, delegacje stowarzyszeń i KGW oraz mieszkańcy Słupi i gminy.

O oprawę muzyczno-wokalną uroczystości zadbali pospołu: niezawodny zespół "Pacanowianie" pod kierownictwem Janusza Jabłońskiego i rewelacyjna młodzieżowa orkiestra dęta pod batutą Mariusza Maligi.

Apel poległych poprowadził wójt W.Skop,  a liczne delegacje złożyły wieńce i kwiaty u stóp pomnika. Tegoroczne obchody uświetnił swoją obecnością pododdział Związku Strzeleckiego „Niepodległość” z powiatu Kazimierza Wielka pod dowództwem ppłk. Sylwestra Szmita.

Słowem była to żywa  lekcja patriotyzmu i historii z głębokim przesłaniem dla współczesnego pokolenia, zwłaszcza dla młodzieży.

Serwis Informacyjny UMiG
Zdjęcia : R.Gwóźdź

 

P.S.

Podziękowanie:
Słowa podziękowania za różnorodne wsparcie i obecność przy organizacji obchodów 77-rocznicy bitwy partyzanckiej z Wehrmachtem pod Słupią zechcą przyjąć: -Przedstawiciele kombatantów
-Przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego
-Prezesi stowarzyszeń i KGW działających na terenie gminy
-Dyrektorzy szkół wraz z młodzieżą
-Zarządy i druhowie jednostek OSP delegujących poczty sztandarowe.
-Ksiądz proboszcz Parafii Pacanów L. Domagała,
-Zarząd i druhowie jednostki OSP Słupia za wkład pracy organizacyjnej
-Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Pacanów
-Radni Rady Miejskiej w Pacanowie
-Zespół "Pacanowianie" 
- Młodzieżowa Orkiestra  Dęta

- Rada Sołecka miejscowości Słupia


Bez Waszego zaangażowania cytowana uroczystość nie miałaby tak doniosłego wymiaru.


Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów Wiesław Skop

75_Pomnik01.jpg

75_Pomnik02.jpg

75_Pomnik03.jpg

75_Pomnik04.jpg 

75_Pomnik05.jpg

75_Pomnik06.jpg

75_Orkiestra.jpg 

75_Pomnik07.jpg

75_Pomnik08.jpg

75_Pomnik09.jpg

75_Pomnik10.jpg

75_Pomnik11.jpg

75_Pomnik12.jpg

75_Pomnik13.jpg

75_Pomnik14.jpg

75_Pomnik15.jpg

75_Pomnik16.jpg

75_Pomnik17.jpg

75_Pomnik18.jpg

75_Pomnik19.jpg

75_Pomnik20.jpg

75_Pomnik21.jpg

75_Pomnik22.jpg

75_Pomnik23.jpg

75_Pomnik24.jpg

75_Pomnik25.jpg

75_Pomnik26.jpg

75_Pomnik27.jpg

75_Pomnik28.jpg

75_Pomnik29.jpg

75_Pomnik30.jpg

75_Pomnik31.jpg

75_Pomnik32.jpg

75_Pomnik33.jpg

75_Pomnik34.jpg

75_Pomnik35.jpg

75_Pomnik36.jpg

75_Pomnik37.jpg

75_Pomnik38.jpg

75_Pomnik39.jpg

75_Pomnik40.jpg

75_Pomnik41.jpg