Wiadomości - Aktualności

Mimo narastającej drożyzny inwestycje gminne nie zwalniają!

Dodał: administrator Data: 2022-05-12 13:30:14 (czytane: 1009)

Na rynku robót budowlanych dzieją się sceny dantejskie, bo za takie należy uznać regularne przekraczanie wartości kosztorysowych o 50, a nawet 100% !!!

A jeszcze w styczniu bieżącego roku oferty na przetargach nie przekraczały bariery 80% wartości kosztorysów! Gmina Pacanów jednak nie ograniczyła – jak dotąd – zakresu robót, co jest wynikiem wcześniejszego przygotowania projektów, pozyskania pozwoleń budowlanych i niezwłocznego przeprowadzenia przetargów po otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego. Przykładem są  inwestycje realizowane w ramach „ Polskiego Ładu” na kwotę  5 mln złotych.

Podpisanie umów z 4 wykonawcami jeszcze w marcu br. skutkuje realizacją dużej części inwestycji.

W Pacanowie „Firma Remontowo-Budowlana Marcin Piotrowski” z gminy  Nowy Korczyn wykonuje zgodnie z harmonogramem roboty przy kompleksowej przebudowie ul. Krótkiej, mającej spełnić zadania dla ruchu drogowego o charakterze obwodnicowym w stosunku do położenia ECB. Wartość tych prac to około 1.114 mln. złotych. Będzie wymieniona sieć wodociągowa, powstanie kanalizacja burzowa, 5 – metrowa jezdnia, ciąg światłowodowy, 2 – metrowy chodnik i gustowne oświetlenie tej ulicy.

94_Remonty1.jpg

„Prace na ul. Krótkiej”

 

W miejscowościach: Słupia, Karsy Dolne, Wójeczka i Zborówek firma „Darbud” z gminy Rytwiany rozpoczęła przebudowę 7 mostów/przepustów. Dotychczasowe urządzenia zostały wyeksploatowane, nie spełniały dobrze swojej funkcji w czasie powodzi, a ponadto groziły katastrofą w ruchu drogowym. Wartość tych robót wynosi około 1,6 mln złotych.


94_Remonty2.jpg

„Zmodernizowany most w Słupi”

94_Remonty3.jpg

Ruszyły także prace związane z przebudową dróg gminnych. W ostatnich dniach Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Staszowa przystąpiło do modernizacji odcinka drogi w Słupi (obok starego młyna). Zadanie zostanie wykonane do końca maja br., a jego koszt to około 80 tys. złotych.

94_Remonty4.jpg

„Prace na drodze gminnej w Słupi”

 Prawdopodobnie w czerwcu br. przystapi do realizacji dużych inwestycji firma „Dylmex” ze Staszowa. Ma ona wykonać około 9 kilometrów nowych nawierzchni asfaltowych w miejscowościach: Rataje Słupskie, Oblekoń, Biechów, Karsy Dolne, Karsy Małe, Sroczków, Żabiec i Grabowica (2 odcinki), za niebagatelną kwotę około 2,4 mln złotych.

„… jestem w stałym kontakcie z prezesem firmy „Dylmex”, która wyraźnie czeka na wyhamowanie szaleństwa cenowego, zwłaszcza widocznego w odniesieniu do kosztów masy asfaltowej!  (50 zł+Vat za 1 m² w styczniu i 75 zł+ Vat aktualnie). Mam Nadzieję, że kontrahent tej umowy nie zerwie…” – powiedział burmistrz Wiesław Skop.

Zakończono prace wykończeniowe w dobudowanej części strażnicy OSP w Wójczy.  Wykonano instalacje: elektryczną o wodno-kanalizacyjną oraz tynki i wylewki posadzkowe. Łączna wartość dobudowy o pow. Około 60 m² wyniosła około 96 tys. złotych. Rozbudowa była konieczna ze względu na brak przestrzeni do magazynowania sprzętu bojowego i odpowiedniego zaplecza sanitarnego.

94_Remonty5.jpg

94_Remonty6.jpg

„Roboty wykończeniowe w Strażnicy OSP  Wójcza”

Zakończono także I etap budowy nowoczesnego zaplecza socjalno – sanitarnego na stadionie piłkarskim GLKS „Zorza-Tempo” w Słupi. Wartość prac wykonanych przez firmę remontowo-budowlaną Bartosza Gracy z gm. Busko-Zdrój wyniosła około 498 tys. złotych. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie rządowe w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych na kwotę około 406 tys. złotych. Aktualnie gmina oczekuje na dofinansowanie prac wykończeniowych z budżetu Ministerstwa Sportu.

94_Remonty7.jpg

„Budynek klubowy na stadionie w Słupi”.

 

/Serwis informacyjny UMIG/