Pacanów - wiadomości-informacje

Kolektory słoneczne


Swiss_contribution.jpgHerb_pacanow_small.jpg

Gmina Pacanów wraz z 9-cioma gminami, partnerskimi ubiega się o dofinansowanie projektu pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Gminy Partnerskie: Pacanów, Gnojno, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica, Pińczów i Kije. Gmina Busko-Zdrój pełni funkcję Instytucji Realizującej.
Zakres projektu obejmuje montaż kolektorów słonecznych w celu efektywnego pozyskania energii słonecznej do ogrzania ciepłej wody użytkowej. Przewiduje się iż , kolektory będą montowane w wybranych obiektach użyteczności publicznej funkcjonujących na terenie gminy Pacanów oraz na budynkach prywatnych.

Koszt montażu układu solarnego dla domu prywatnego uzależniony będzie od wielkości zapotrzebowania na ciepłą wodę i wyniesie od 13,5 tys. do 18,8 tys. zł. Dotacja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pokryje 75 % tych kosztów, natomiast właściciel budynku – pozostałe 25 %.

Aktualności
W dniu 14 marca 2011r. została złożona do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie Kompletna Propozycja Projektu, która w chwili obecnej podlega weryfikacji.
Przewiduje się, że umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana w III kwartale b.r. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie zostaną ogłoszone przetargi, w ramach których będą wyłonieni wykonawcy robót.

Projekt będzie realizowany w latach: 2011 – 2014.
Aktualnie Gmina Pacanów rozpoczyna akcję rozsyłania do wszystkich osób, które wstępnie wyraziły chęć udziału w przedmiotowym przedsięwzięciu, formularzy wniosku o umożliwienie uczestnictwa w realizacji projektu. Po zebraniu wniosków od osób zainteresowanych zostanie ustalona kolejność montażu kolektorów, w oparciu o zatwierdzone przez stronę szwajcarską kryteria.

Dokumenty do pobrania:
1. Regulamin udziału w projekcie
2. Wniosek o umożliwienie uczestnictwa w projekcie
3. Kryteria wyboru dla Mieszkańców Gminy Pacanów
4. Wzór umowy z Mieszkańcem (nieaktualne)

5. Dokumenty dla mieszkańców - kolektory słoneczne (aktualizacja z dnia 03.06.2014)

6. Poglądowy schemat technologiczny układu solarnego