Wiadomości - Aktualności

Gmina zakończyła I etap modernizacji dróg w 2021 roku!

Dodał: kw Data: 2021-06-11 13:48:21 (czytane: 428)

Kończy się zaplanowana do realizacji w pierwszym półroczu br. modernizacja dróg gminnych. Generalny jej wykonawca – firma ,,Darbud” przebudowała 3 odcinki w Biskupicach, Książnicach i Kwasowie o łącznej długości 3.438 km.

Trakty te zostały poszerzone do 3,5 m, otrzymały nowe nawierzchnie asfaltowe oraz utwardzone kruszywem pobocza. W kilku miejscach umocniono skarpy i wykonano odwodnienie. Gmina podjęła skuteczne starania o dofinansowanie zewnętrzne w/w zadań i otrzymała 1.089 mln wsparcia rządowego w  ramach Funduszu Wsparcia Dróg Samorządowych. Gmina ze swoich dochodów dołożyła do tego zadania około 292 tys. PLN.

 80_Drogi01.jpg


80_Drogi02.jpg

 Droga w Książnicach

 80_Drogi04.jpg

           Droga w Biskupicach      

 

 80_Drogi03.jpg

Droga w Kwasowie

 

Ponadto w/w firma na zlecenie burmistrza przeprowadziła remont kapitalny kolejnych dróg gminnych w Pacanowie:

- ul. Profesora Stanisława Pytko,

- części ul. Radziwiłłówka (dojazd do przedszkola),

- łącznika pomiędzy ul. Słupską i ul. Biechowską z dodatkowym wygospodarowanym parkingiem,

Wykonano także odcinek drogi w Ratajach Karskich  (obok remizy OSP). Na te mniejsze zadania z budżetu miasta i gminy wyasygnowano około 156 tys. PLN.

Łącznie w I półroczu br. zrealizowano 4.139 km nowych nawierzchni asfaltowych.

 80_Drogi05.jpg

Ul. Radziwiłłówka

 80_Drogi06.jpg

     Ul. Prof. St. Pytko  


 80_Drogi07.jpg

80_Drogi08.jpg

                                          Łącznik pomiędzy ul. Słupską i Biechowską

 

 80_Drogi09.jpg

Droga w Ratajach Karskich (koło remizy OSP)

W kolejce do przebudowy czeka 1,5 km drogi Komorów – Kółko Żabieckie, która otrzymała pomoc rządową w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych na rok 2021 w kwocie 300 tys. PLN. Na wymienionej drodze trwają czynności geodezyjne, a jej modernizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

80_Drogi10.jpg

Obecny stan drogi w Komorowie

Burmistrz planuje także remont drogi dojazdowej do pól w m. Zborówek Nowy o długości 639 metrów w oparciu o dofinansowanie z budżetu Marszałka Województwa (FOGR). Prace te zostaną wykonane jesienią br.

Mocno zaawansowane są także bieżące naprawy  dróg gminnych, w tym dojazdowych do pól przy pomocy kruszywa. Gmina zakupiła 1600 ton tego materiału za około 100 tys. PLN.

80_Drogi11.jpg

80_Drogi12.jpg

80_Drogi13.jpg

Remonty kruszywem dróg dojazdowych do pól

Samorząd miasta i gminy zadeklarował także wsparcie finansowe do przebudowy drogi powiatowej od pomnika partyzanckiego w Słupi przez centrum tej miejscowości do stadionu sportowego. Powiat przeprowadził już przetarg na realizacje tego 3 km zadania. Najtańsza oferta opiewa na około 3 mln PLN. Decyzję o wysokości pomocy dla powiatu podejmie Rada Miejska w miesiącu lipcu br. Chodzi o niebagatelną kwotę 400-450 tys. PLN.

Warto dodać, że starania o remont wspomnianego traktu trwały od dwóch kadencji obydwu samorządów i dopiero w 2021 roku powiat otrzymał 70 % dofinansowania rządowego na ten cel! A poszerzenie, zwłaszcza w centrum Słupi i wykonanie chodnika od DPS do stadionu jest bardzo potrzebne!

80_Drogi14.jpg

 80_Drogi15.jpg

,,Wąskie gardło” w centrum Słupi

 

Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.  Tym samym Słupia doczekała się dwóch dużych inwestycji, bo oprócz w/w drogi jest też realizowana kanalizacja wsi!

 

Serwis informacyjny i zdjęcia UMiG

 

 

 

 

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

04/01/2021

więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Spis Powszechny 2021. Rachmistrz dzwoni z numeru (22) 828 88 88 lub (22) 279 99 99

W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, w maju rozpoczęli pracę rachmistrzowie telefoniczni,...