Wiadomości - Aktualności

DZIECIĘCA RADA PROGRAMOWA - REKRUTACJA

Dodał: administrator Data: 2022-11-17 14:05:38 (czytane: 499)

Ruszyła rekrutacja do szóstej kadencji Dziecięcej Rady Programowej!

Tegoroczny nabór potrwa do 30 listopada 2022 r. i wyłoni 12-osobowy zespół najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych uczniów z Polski w wieku 9-14 lat. Pod uwagę będą brane wysokie wyniki w nauce (tj. średnia ocen co najmniej 4,5), a także szczególne osiągnięcia i zainteresowania oraz wykazywana aktywność.

Rada będzie powołana na okres 12 miesięcy, a jej członkowie będą mieli możliwość wypowiadania się na temat działań programowych i inwestycyjnych Europejskiego Centrum Bajki. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur najzdolniejszych uczniów do Dziecięcej Rady Programowej. W zgłoszeniu proszę podać średnią ocen, opisać szczególne osiągnięcia oraz zainteresowania, a także załączyć skany: ostatniego świadectwa oraz dyplomów. Zapraszamy też do zgłaszania kandydatur uczniów ze szkół typu Montessori i Waldorfskich. W przypadku takich zgłoszeń proszę opisać zainteresowania i uzdolnienia kandydata. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny!

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka
w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów lub na e-mail: oferta@centrumbajki.pl

Osoba do kontaktu: Beata Krokosz, tel. 41 376 50 88 wew. 23

53_Rada.jpg 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Węgiel dla mieszkańców miasta i gminy Pacanów-komunikat burmistrza

Zgłaszanie oświadczeń dotyczących chęci zakupu węgla przyjmujemy do dnia 21 listopada 2022 roku w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy...