Wiadomości - Aktualności

Wieś na naszych oczach staje się nowoczesna! E-usługi Gminy Pacanów

Dodał: administrator Data: 2021-04-29 07:52:19 (czytane: 247)

W dzisiejszych czasach rozwój sieci światłowodowej na terenie gmin jest szczególnie potrzeba, podobnie jak wdrażanie jak najszerszego wachlarza e-usług w urzędzie gminy i jednostkach podległych.

Temu celowi służył m.in. projekt realizowany przez gminę Pacanów w porozumieniu z samorządami Stopnicy, Solca-Zdroju, Nowego Korczyna, Tucząp i Wiślicy o nazwie: „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług”.
Innowacyjność systemu e-usług dla mieszkańców oraz modernizacja systemów dziedzinowych polega na zrealizowaniu wiele spraw bez konieczności wychodzenia z domu.

Głównymi komponentami projektu są portal interesanta, system e-woda, sprzęt komputerowy oraz systemy dziedzinowe.

Portal interesanta obejmuje również utworzenie e-usług. Powstanie portalu umożliwia dwukierunkową komunikację między urzędem, a mieszkańcem, a więc złożenie wniosku oraz otrzymanie odpowiedzi za pośrednictwem sieci internetowej. Korzystając z funkcjonalności portalu załatwić można między innymi sprawy w zakresach: podatkowych, komunalnych, budowlanych, drogowych i wiele innych.

System e-woda to wymiana wodomierzy, których odczyt odbywać się będzie w sposób zdalny, drogą radiową. We wszystkich nieruchomościach, wymienione zostaną liczniki wodociągowe, a ich odczyt nie będzie wiązał się z koniecznością odwiedzenia każdej posesji. System zapewnia też monitoring zużycia wody. Zapłata za pobraną wodę, ścieki uregulowana będzie mogła zostać z wykorzystaniem e-usług i skorzystanie z płatności elektronicznej.

Na potrzeby e-usług zakupione zostały zestawy komputerowe, serwery, innych urządzeń komputerowych niezbędnych do wdrożenia założeń projektu. Natomiast modernizacja systemów dziedzinowych to wymiana programów i systemów informatycznych związanych z działalnością gminy na potrzeby właśnie e-usług.
Głównym celem projektu jest udostępnienie nowych e-usług oraz zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego i umożliwienie mieszkańcom, potencjalnym interesantom korzystania z nowych e-usług publicznych. Natomiast cel szczegółowy to poprawa zarządzania oraz uzyskanie oszczędności procesów administracyjnych i świadczonych usług. Projekt w znaczny sposób ułatwia dostęp osobom z niepełnosprawnościami do usług publicznych i umożliwi im aktywny udział w życiu społecznym.

Wprowadzane przez Urząd Miasta i Gminy Pacanów nowoczesne rozwiązania przypadły na czas walki z pandemią Covid-19 i dobrze się sprawdzają. Najwięcej korzystają z tych udogodnień ludzie młodzi przyzwyczajenia do używania smartfonów i tabletów, jednak i starsze pokolenie coraz śmielej po te udogodnienia sięga.
Samorząd myśli także o kolejnych wyzwaniach, a są nimi projekty dotyczące planowania przestrzennego, zastosowanie aplikacji do weryfikowania liczny mieszkańców tworzących odpady, czy zapowiadanego przez rząd systemu EZD RP do 2023 roku.

Dodatkowo gmina wdrożyła system powiadamiana SMS o zagrożeniach i informacjach kryzysowych. Wychodzi również z pomocą mieszkańcom w zakresie terminów i segregacji odpadów komunalnych dzięki aplikacji na telefony z harmonogramem odbioru śmieci i wskazówek dotyczących zasad poprawnej segregacji. Mamy też pozytywne sygnały dotyczące możliwości śledzenia w internecie obrad rady miejskiej, dzięki czemu mieszkańcy mogą na bieżąco śledzić, co się dzieje w gminie.

/Serwis Informacyjny UMiG/

88_Uslugi.jpg

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

04/01/2021

więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja dotycząca pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów zaprasza rolników do skorzystania z bezpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie...