Wiadomości - Aktualności

Ruszyły wiosenne inwestycje drogowe!

Dodał: administrator Data: 2021-04-07 10:27:16 (czytane: 496)

Pogoda sprzyja wcześniejszemu rozpoczęciu prac budowlanych na drogach gminnych.

Wykonawca modernizacji – firma „Darbud” powoli finiszuje z pracami w Książnicach. Trwa umacnianie skarp ażurami, układane są koryta betonowe, odwodnieniowe. W części położono już nowy asfalt. Jak informuje kierownictwo firmy zakończenie robót ma tzw. „Kucharzowie”  nastąpi do połowy kwietnia 2021r.

91_Remont1.JPG

91_Remont2.JPG


Jako druga w kolejności czeka na przebudowę droga Biskupice – Orzelec Duży na granicy z gminą Łubnice, a na końcu zostanie zmodernizowana droga Czajków – Kwasów na granicy z gminą Stopnica. Prace powinny być zakończone do końca maja 2021 r.

Łączna ich wartość opiewa na 972.778 PLN. Gmina Pacanów otrzymała na ten cel dotację w ramach rządowego Programu Dróg Samorządowych w wysokości  70 % kosztów kwalifikowanych przebudowy w/w dróg.

W dniu 31 marca 2021 r. burmistrz Wiesław Skop odebrał informację od Ministra ds. samorządu Michała Cieślaka o przyznaniu kwoty 300 tyś. złotych dodatkowego wsparcia w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kontynuowanie pilnych zadań drogowych.

Za te środki zostanie przebudowa droga Komorów – Kółko Żabieckie  o długości około 1,4 kilometra.

Panu Ministrowi należą się w tym miejscu słowa podziękowania za okazywane zainteresowanie problemami naszej gminy i jej mieszkańców oraz za ustawiczne jej wspieranie w różnych obszarach….” – skwitował burmistrz W. Skop.

M.in.: dzięki  jego zabiegom gmina otrzymała w okresie od września 2020 do marca 2021 roku 1.389 mln złotych wsparcia rządowego w ramach pomocy dla samorządów z FIL.

91_Remont3.JPG

91_Promesa.JPG


Również Rada Miejska wykazuje w swych działaniach dużą troskę o finansowanie inwestycji drogowych i utrzymanie rozległej sieci dróg lokalnych. Wyrazem tego jest poruszanie tych zagadnień na niemal każdym roboczym posiedzeniu, oraz zabezpieczenie w budżecie na rok 2021 niebagatelnej kwoty 1.7 mln złotych na powyższe zadania.

Dodatkowo radni przeznaczyli 100 tyś. złotych na zakup kruszywa i prace równiarką na drogach dojazdowych do pól, oraz 108 tyś. PLN na zakup nowoczesnego sprzętu do karczowania poboczy dróg.

Samorząd czeka także na ogłoszenie wyników rządowego naboru wniosków o dofinansowanie kolejnych inwestycji drogowych na lata 2021 – 2022. Lista rankingowa zadań z dofinansowaniem ukaże się najprawdopodobniej w kwietniu 2021 r.

 91_Remont4.JPG

wobec zablokowania  /z powodu skutków ekonomicznych pandemii/ rządowego wsparcia dla  samorządów na usuwanie  zniszczeń spowodowanych przez nawalne deszcze, gdzie z lat 2019 – 2020 mieliśmy łącznie 26 zadań zakwalifikowanych przez komisje wojewody do dofinansowania,  pokładamy duże nadzieje w Funduszu Dróg samorządowych! Tym większe, że poziom dofinansowania wzrósł z 60 do 70 %, a nawet w niektórych zadaniach do 80 %. Gmina Pacanów walczy o środki na 4 drogi, w tym na dwa , krótsze obwodnicowe odcinki w centrum Pacanowa, by rozładować spodziewane natężenie ruchu turystycznego po ustaniu pandemii „ – powiedział burmistrz W.  Skop.

/Serwis Informacyjny UMiG/

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

04/01/2021

więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja dotycząca pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów zaprasza rolników do skorzystania z bezpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie...