Wiadomości - Aktualności

Zestawienie wyników z przeprowadzonych konsultacji w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Pacanów

Dodał: mratusznik Data: 2018-05-15 14:57:40 (czytane: 3203)

Wyniki

Uprawnionych do głosowania: 6339

Ponad 1300 osób zameldowanych na terenie gminy Pacanów było nieobecnych w czasie konsultacji (wyjazdy do pracy w kraju lub zagranicę, studia)

Ilość oddanych głosów: 2167

Ilość głosów „za”: 1861 (85,9%)

Ilość głosów „przeciw”: 112 (5,2%)

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 194 (8,9%)

Szereg mieszkańców nie było zainteresowanych udziałem w konsultacji


27_Park.jpg


/Serwis Informacyjny UG/

Unable to connect to database