Wiadomości - Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Pacanowie w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 10.00

Dodał: mratusznik Data: 2019-06-13 13:09:42 (czytane: 496)

Pacanów  2019.06.13.

Znak: OSO.0002.6.2019                             

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019 r. – Dz. U. poz. 506) oraz § 26 ust. 3 i 4  Statutu Miasta i Gminy Pacanów – zwołuję na dzień 27 czerwca 2019 r. (czwartek) Sesję Rady Miejskiej w Pacanowie.
Rozpoczęcie obrad przewidziane jest na godz. 10-tą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie.

Proponuję następujący porządek obrad:
-----------------------------------------------
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie qworum.
2.Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie.
3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta i gminy między sesjami.
5.Sprawozdanie z prac komisji problemowych między sesjami.
6.Interpelacje radnych.
7.Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
-debata,
-podjęcie uchwały o wotum zaufania dla burmistrza.
8.Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za 2018 r.
-dyskusja
-podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za 2018 r.
9.Wniosek komisji rewizyjnej dot. absolutorium dla burmistrza miasta i gminy za 2018 r. z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.
-przedstawienie opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej dot. absolutorium dla burmistrza miasta i gminy za 2018 r.
-dyskusja.
10.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza za 2018 r. z tytułu wykonania budżetu gminy.
11.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiany w WPF-ie Gminy Pacanów na 2019 -2030,
b)zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
c)zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego,
d)wyrażenia zgody na dzierżawę na 20 lat w trybie bezprzetargowym działki nr 3223/3 o pow. 0.2064 ha położonej w Biechowie Gm. Pacanów,
e)wyrażenia zgody na najem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego (garażu) stanowiącego własność Gm. Pacanów położonego przy ul. Mlecznej 47 w Pacanowie,
f)określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju,
g)zmiany uchwały Nr IV/31/18 z dnia 28.XII.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
h)zmiany uchwały Nr XVII/82/15 z dnia 17.XI.2015 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.
12.Sprawy różne i wolne wnioski.
13.Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/Artur Czub

TRANSMISJA SESJI RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 35.175.191.72

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Dofinansowanie do zabiegu sterylizacji lub kastracji psów, kotów

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019r.,...