Wiadomości - Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Pacanowie w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00

Dodał: mratusznik Data: 2019-04-08 12:39:20 (czytane: 466)

Pacanów  2019.04.08.

Znak: OSO. 0002.4.2019

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r. – Dz. U. poz. 994 z p. zm.) oraz § 26 ust. 3 i 4  Statutu Gminy Pacanów – zwołuję na dzień 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) Sesję Rady Miejskiej w Pacanowie.
Rozpoczęcie obrad przewidziane jest na godz. 10-tą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Pacanów.

Proponuję następujący porządek obrad:
-----------------------------------------------
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie qworum.
2.Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie.
3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta i gminy między sesjami.
5.Sprawozdanie z prac komisji problemowych między sesjami.
6.Interpelacje radnych.
7.Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r..
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiany w WPF-ie Gminy Pacanów na 2019 -2030,
b)zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
c)zmiany uchwały IV/29/18 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w pracach w organach rady gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych,
d)ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy Pacanów za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym,
e)przekazania przyczepki podłodziowej będącej w użyczeniu jednostce OSP Oblekoń dla Gm. Wiślica,
f)ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gm. Pacanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.,
g)powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego,
h)określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat,
i)zmiany uchwały XIV/68/15 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
j)pozbawienia kategorii drogi publicznej /gminnej/ poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie Gm. Pacanów,
k)zmiany uchwały XVI/82/04 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
9.Sprawy różne i wolne wnioski.
10.Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/Artur Czub

TRANSMISJA SESJI RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE

 

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 34.204.36.101

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Renowacja źródliska na ujęciu wody w miejscowości Wójeczka, gmina Pacanów

Informujemy mieszkańców iż na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROENCO Sp. z o.o. z Kielc,...