Wiadomości - Aktualności

Zawiadomienie o sesji dnia 26 października 2018 r. o godz. 10.00

Dodał: mratusznik Data: 2018-10-18 14:05:34 (czytane: 906)

Przewodniczący Rady Gminy w Pacanowie zawiadamia że w dniu 26 października 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Pacanowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Pacanów.

Pacanów  2018.10.18.
Znak: OSO. 0002.10.2018

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r. – Dz. U. poz. 994 z p. zm.) oraz § 26 ust. 3 i 4  Statutu Gminy Pacanów – zwołuję na dzień 26 października 2018 r. (piątek) Sesję Rady Gminy Pacanów.
Rozpoczęcie obrad przewidziane jest na godz. 10-tą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pacanowie.

Proponuję następujący porządek obrad:
-----------------------------------------------
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie qworum.
2.Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie.
3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie z działalności wójta gminy między sesjami.
5.Sprawozdanie z prac komisji problemowych między sesjami.
6.Interpelacje radnych.
7.Ocena realizacji budżetu gminy za  I półrocze 2018 r.
8.Ocena realizacji zadań inwestycyjnych  za   I półrocze 2018 r.
9.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gm. Pacanów w roku oświatowych Gm. Pacanów w roku szkolnym 2017/2018.
10.Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2017 r.
11.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2018-2025,
b)zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
c)uchwalenia Statutu Gminy Pacanów,
d)zmiany uchwały Nr II/12/14 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w pracach w organach Rady Gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych,
e)przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pacanów, w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
f)przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Pacanów na lata 2018 – 2021,
g)wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym – części działki nr 1912 o pow. 16 m² położonej w Pacanowie przy ul. Rynek (Park), stanowiącej własność Gminy Pacanów,
h)przyjęcia Programu Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.
12.Odpowiedzi na interpelacje.
13.Sprawy różne i wolne wnioski.
14.Zakończenie.
 
Przewodniczący
Rady Gminy Pacanów
/-/Jan Nowicki

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.81.69.220

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Przeczytaj kolejną wiadomość:

'Pacanowski Laur' edycja 2018

Wzorem lat ubiegłych w dniu 11.11.2018 r. odbędzie się w Pacanowie uroczystość wręczenia statuetek "Pacanowski Laur” dla osób...