Wiadomości - Aktualności

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach na terenie gminy Pacanów

Dodał: mratusznik Data: 2019-01-10 08:11:35 (czytane: 1437)

Zarządzenie Nr 3 /2019
Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów
z dnia 8 stycznia 2019r

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach na terenie gminy Pacanów.

Na podstawie art.36 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U. z 2018r poz. 994 z późniejszymi zmianami/
zarządzam co następuje:

§ 1.
Przeprowadzić wybory sołtysów, oraz członków rad sołeckich we wszystkich sołectwach na terenie gminy Pacanów.

§ 2.
Ustala się harmonogram zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie w chodzi w życie z dniem powzięcia

Burmistrz
Miasta i Gminy
(-) mgr Wiesław Skop

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...