Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie do wypełnienia ankiety do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Dodał: administrator Data: 2020-06-03 07:22:53 (czytane: 1351)

Gmina Pacanów przystępuje do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Drogi Mieszkańcu i Przedsiębiorco! 

Gmina Pacanów przystępuje do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

W roku bieżącym Gmina Panów przygotowuje aktualizację „Planu gospodarki niskoemisyjnej” przyjętego uchwałą Rady Gminy Pacanów nr XXXI/152/2016  z dnia 23 września 2016 r w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pacanów .

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii, tworzony na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji wśród mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy.

Opracowanie aktualizacji ma na celu m.in. zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (w szczególności CO2) oraz innych szkodliwych substancji do powietrza, redukcję zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych. Potrzeba aktualizacji wynika z  upływu daty obowiązywania dotychczasowego PGN.

W zaktualizowanym dokumencie znajdzie się kompletna lista inwestycji związanych z gospodarką niskoemisyjną, planowanych do realizacji w najbliższych latach tj. 2021-2030.  

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej Gminie.

Zapewniamy anonimowość wszystkim uczestnikom badania, a przekazane przez Państwa dane będą traktowane jako poufne.

Wypełnioną ankietę można wypełnić elektronicznie  i przesłać drogą elektroniczną na adres: pgn.pacanow.2020@gmail.com w terminie do 31.05.2020r lub w wersji papierowej po wydrukowaniu wrzucić do skrzynki pocztowej  przed budynkiem UMIG w Pacanowie.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy Planu działającego na zlecenie Gminy Pacanów tel. kont. 606-256-803.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu.

Ankieta dla mieszkańców

Ankieta dla przedsiębiorców

Ankieta dla budynków użyteczności publicznej

Formularz zgłoszeniowy działania do PGN w ramach aktualizacji

/Serwis Informacyjny UMiG/

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nowoczesne pomoce dydaktyczne w Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie

W ramach projektu „Akademia Malucha” jako pierwsze zakupiono pomoce multimedialne w skład, których wchodzą:...