Wiadomości - Aktualności

XXI Sesja Rady Miejskiej w Pacanowie

Dodał: administrator Data: 2020-06-24 12:16:31 (czytane: 264)

W dniu 12 czerwca 2020 r. odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Pacanowie zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Artura Czuba.

Przewodniczący powitał obecnych na sesji radnych miejskich, burmistrza miasta i gminy Wiesława Skopa, radnego powiatowego Krzysztofa Eliasza, skarbnik Dorotę Adamczyk, sekretarza Kazimierza Zdziebko, byłą dyrektor ECB Karolinę Kępczyk oraz obecną dyrektor Aleksandrę Stachniak, radcę prawnego Tomasza Sikorę, sołtysa Wacława Wójcika. Stwierdził, że sesja odbywa się z zachowaniem obostrzeń sanitarnych w związku z pandemią koronawirusa i zachęcił do oglądania transmisji on-line. Zapoznał z  projektem porządku obrad  i zapytał o uwagi. Burmistrz  zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 11 Podjęcie uchwał - jako a) uchwałę w sprawie zmian w WPF-ie na 2020-2030 i jako b) uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. Wniosek burmistrza o zmianę porządku obrad został przyjęty jednogłośnie. Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Porządek obrad z poprawkami został przyjęty jednogłośnie.

W międzyczasie burmistrz wraz z przewodniczącym podziękowali K. Kępczyk byłej dyrektor ECB za  pracę na rzecz rozwoju ECB na przełomie 10 lat, za zaangażowanie w rozwój Gminy Pacanów, za pozyskiwanie środków na rozbudowę ECB i organizację festiwali. W dowód uznania wręczono kwiaty i podziękowanie. K. Kępczyk podziękowała wszystkim za współpracę  w ciągu sprawowania przez nią tej funkcji. Następnie w związku z 30 rocznicą samorządu terytorialnego wręczyli radnym listy gratulacyjne. Powrócono do kontynuowania porządku obrad -  zatwierdzono protokół z poprzedniej sesji. W dalszej części burmistrz złożył sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami, które po krótkiej dyskusji przyjęto większością głosów, przy 1 gł. wstrzym. się. Następnie Szczepan Starościak – przewodniczący komisji rozwoju przedstawił sprawozdanie   z posiedzenia komisji rozwoju, które zostało przyjęte jednogłośnie, a Stanisław Serafin – przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił sprawozdanie  z pracy komisji rewizyjnej między sesjami oraz ze wspólnego posiedzenia komisji problemowych RM. W dyskusji nad sprawozdaniem ze wspólnego posiedzenia komisji poruszono sprawę środków transportu dowożących dzieci do szkoły, dot. w szczególności busa „Wiciarz”. Burmistrz wyjaśnił, że jeśli ruszy rok szkolny od 1 września, to firma z Kielc, która dowozi dzieci na większości tras, będzie zajmować się również dowozem dzieci na trasie obsługiwanej przez Gimbusa i „Wiciarza”. Obecna umowa z tą firmą w związku z pandemią zostanie aneksowana na miesiące jej zawieszenia z powodu pandemii, a potem odbędzie się przetarg na dowóz i wówczas okaże się jakie będą oszczędności dla gminy przy takim rozwiązaniu. Obecnie koszty związane z obsługą tych 2 środków transportu i uposażeniem kierowców były zbyt wysokie dla gminy ( za rok 2019 ponad 202 tys. zł), a sytuacja w oświacie jest bardzo trudna. Temat ew. sprzedaży tych 2 środków transportu został odłożony przez burmistrza, zgodnie z wnioskiem komisji RM do późnej jesieni. Po krótkiej dyskusji w tym temacie sprawozdanie z prac komisji zostały przyjęte jednogłośnie. W pkt. Interpelacje radnych - radni nie zgłosili żadnych interpelacji na piśmie. Kolejnym punktem porządku obrad był Raport o stanie gminy za 2019. Burmistrz W. Skop dokonał prezentacji multimedialnej raportu omawiając szczegółowo kolejne punkty raportu,  a następnie odbyła się debata nad raportem, w której wzięli udział radni: J. Nowicki, M. Patyna, St. Serafin   i M. Kumoń. Po zakończeniu debaty radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania przy  10 gł. za i 4 gł. wstrzym. się ( 1 radny nieobecny) podejmując uchwałę XXI/128/20.

Następnie rozpatrzono i jednogłośnie przyjęto  sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2019 r.  Podjęto w tej sprawie uchwałę XXI/129/20 przy 11 gł. za i 3 gł. wstrzymujących się (1 radny nieobecny). Następnie komisja rewizyjna przedstawiła wniosek komisji dot. absolutorium dla burmistrza miasta i gminy z tytułu realizacji budżetu gminy za 2019 r. oraz opinię RIO w Kielcach o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. Po tym fakcie i po krótkiej dyskusji radni przy 12 gł. za i  2 gł. wstrzym. się, ( 1 radny nieobecny) udzielili burmistrzowi absolutorium  z tytułu realizacji budżetu gminy za 2019 r., podejmując tym samym uchwałę XXI/130/20. Burmistrz Wiesław Skop podziękował radnym za udzielone absolutorium, zapewnił, iż dołoży wszelkich starań, by dobrze sprawować funkcję, a brak głosów przeciwnych mobilizuje go do jeszcze lepszej pracy. Podziękował skarbnik Dorocie Adamczyk oraz zespołowi pracowniczemu zaznaczając, że wysiłek całego zespołu urzędniczego złożył się również na wynik tego głosowania. Następnie przystąpiono do realizacji  pkt.11  porządku obrad -„Podjęcie uchwał”. Podjęto 2 uchwały min.  w sprawie:  zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2020-2030, zmian w budżecie gminy na 2020r. Po rozpatrzeniu i podjęciu uchwał poruszono sprawy różne. Głos w tym punkcie zabrał Stanisław Dziekan z Pacanowa, który poruszył sprawę niebezpiecznego skrzyżowania ul. Karskiej z drogą krajową 79, gdzie często dochodzi do niebezpiecznych wypadków, co miało miejsce kilka dni temu. Zaznaczył, że ustawione przy skrzyżowaniu barierki utrudniają znacznie widoczność dla wyjeżdżających z ul. Karskiej lub od Kars. To samo dotyczy pozostałych skrzyżowań z ul. Książnicką, Beszowską oraz w Słupi. Zwrócił się do burmistrza, by wystąpił do Dyrekcji Krajowej Dróg, by coś w tym temacie zrobili, bo te barierki utrudniają widoczność. Następnie poruszył sprawę dużego utrudnienia dla mieszkańców i rolników w związku  z zamknięciem części ul. Karskiej w związku z budową ECB. Zamknięcie tego odcinka utrudnia życie mieszkańcom, a także wydłuża czas przejazdu karetki. Wiadomo, że robi się to wszystko z myślą o turystach i wiadomo, że turysta musi się czuć dobrze w Pacanowie, ale najbardziej bezpiecznie i dobrze muszą czuć się mieszkańcy. Obecna na sesji nowa dyr. ECB Aleksandra Stachniak wyjaśniła, że wie iż jest to bardzo drażliwy temat. Ul. Karska zamknięta jest na czas budowy, która prawdopodobnie zakończy się z końcem sierpnia br., ale ostatnio okazało się, że musi być zmiana w projekcie, ponieważ część drogi mieści się w działce ECB i musi nastąpić przeprojektowanie i to prawdopodobnie wydłuży czas zamknięcia tej ulicy, a ponadto są 2 mapy, w których również występuje rozbieżność dot. tej ulicy i wszystko to musi być wyjaśnione ze starostwem i dograne. Burmistrz wyjaśnił, że samorząd gminy opowiedział się stanowczo i jednoznacznie za odblokowaniem ul. Karskiej po zakończeniu budowy i takie stanowisko przekazane zostało do Starosty Buskiego  i Powiatowego Zarządu Dróg oraz do Dyr. ECB. W kwestii barierek utrudniających widoczność na skrzyżowaniach z drogą krajową 79 wystąpi ponownie do Dyrekcji Krajowej Dróg o poprawę widoczności poprzez zdjęcie chociaż części barierek. Po wcześniejszych monitach dyrekcja odpowiedziała,  że takie są normy i że wszystko wykonano zgodnie z projektem i przepisami. Burmistrz zwrócił się do Dyr. ECB z apelem, by w przypadku przedłużenia prac przy rozbudowie ECB, część ul. Karskiej, która obecnie jest zamknięta na czas budowy nie była miejscem składowania materiałów przez firmę, tylko by została uprzątnięta  i otwarta dla ruchu.  Na tym posiedzenie zakończono.

 77_Sesja1.jpg

77_Sesja2.jpg 

77_Sesja3.jpg 

77_Sesja4.jpg 

77_Sesja5.jpg 

77_Sesja6.jpg 

77_Sesja7.jpg 

/Serwis informacyjny UMiG/

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 18.206.238.176

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja w sprawie przerw w dostawie wody na terenie zasilanym z ujęcia Wójeczka

Urząd Miasta i Gminy Pacanów informuje, że w dniu 24.06.2020 r. na terenie zasilanym z ujęcia Wójeczka wystąpią przerwy w dostawie...