Wiadomości - Aktualności

Wymagania krajowe w zakresie zasad bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie w obszarach objętych restrykcjami w związku z występowaniem ASF

Dodał: administrator Data: 2022-09-15 10:21:48 (czytane: 251)

1. Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie
2. Zabezpieczenie budynku przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych (szczelne drzwi, siatki w oknach)
3. Maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
4. Zabezpieczenie paszy przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych (szczelne drzwi, siatki w oknach)
5. Rejestr środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
6. Rejestr wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie
7. Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.
8. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia.
9. Używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi świń
10. Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.
11. Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni
12. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do i z gospodarstwa (min. w furtce)  
13. Stosowanie urządzeń do dezynfekcji pojazdów ( np. opryskiwacz)

UWAGA
Wymiary mat dezynfekcyjnych:
- szerokość nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia,
- długość nie mniejsza niż 1 metr

Wymagania załącznika II RWK 2021/605
1. Ogrodzenie ochronne okalające co najmniej pomieszczenia, w których utrzymywane są świnie oraz budynki, w których przechowuje się paszę i ściółkę.
2. Warunki do zmiany obuwia i odzieży bezpośrednio przy wejściu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
3. Warunki do mycia i odkażania rąk bezpośrednio przy wejściu do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
4. Opracowanie i stosowanie planu bezpieczeństwa biologicznego.


/Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Busku Zdroju/