Wiadomości - Aktualności

'WODY POLSKIE' ZMIENIAJĄ PODEJSCIE DO POLDERÓW ZALEWOWYCH! DO AKCJI WKRACZA MINISTER!

Dodał: administrator Data: 2021-07-14 11:30:28 (czytane: 892)

Zorganizowane w dniu  9 lipca b.r.  przez burmistrza  Wiesława Skopa i przewodniczącego Rady Miejskiej w Pacanowie  Artura Czuba spotkanie z krakowską dyrekcją regionalną „Wód Polskich Małgorzatą Sikora oraz udział zdalny w dyskusji wiceprezesa krajowego tej instytucji  Krzysztofa Wosia i ministra do spraw samorządu  Michała Cieślaka  przyniosły oczekiwany przełom w głośnej sprawie tworzenia polderów zalewowych.

Przypomnijmy, że  zarządzone  przez „Wody Polskie”  i  trwające do 22 września 2021 roku   konsultacje prowadzone pod nadzorem ministerstwa infrastruktury  z samorządami i mieszkańcami gmin w różnych częściach kraju  wywołały mniej lub bardziej gwałtowne protesty gmin i ludności w pasie od Nowego Korczyna do Sandomierza.   Zaniepokojenie wywołały  opublikowane mapy: zagrożenia powodzią stuletnią i  zarządzania ryzykiem powodziowym w podanym obszarze , a kiedy w lutym 2021 roku pokazano po raz pierwszy trzecią mapę z zaznaczonymi wzdłuż Wisły  polderami zalewowymi  planowanymi do wykonania w przyszłości  ,rozlała się fala protestów lokalnych. Wspomniane zbiorniki miałyby w zamyśle projektantów przyjąć nadwyżkę wody z przepływającej fali powodziowej w korycie Wisły i tym samym zapobiec przerwaniu wałów lub przelaniu się wody przez koronę obwałowań. Sęk w tym, że wskazane przez „Wody Polskie” lokalizacje polderów są położone niebezpiecznie blisko zurbanizowanych obszarów w wielu gminach nadwiślańskich!

Tak jest m.in.  w odniesieniu do gminy Pacanów, gdzie planiści rządowi zaznaczyli na mapie polder położony  wzdłuż kanału „Strumień”, a rozpoczynający się od części terenu gminy Nowy – Korczyn, obejmujący część gruntów gminy Solec – Zdrój / obszar m. Ludwinów i Świniary /  i ciągnący się aż do drogi krajowej nr 73  / Kielce – Tarnów /, przy czym obwałowanie od strony Wisły zostało zaplanowane przed drogą powiatową  Słupia - Żabiec – Rataje Słupskie i dalej przed zabudowaniami Podwala i Trzebicy.  Drugi polder  zaplanowano już na obszarze nizinnej części gminy Łubnice , także wzdłuż kanału „Strumień”.  „Pacanowski” polder pierwszy   rozdzieliłyby górzystą część gminy  od 6  miejscowości położonych wzdłuż 12 kilometrowego odcinka wałów wiślanych / Trzebica, Podwale, Oblekoń, Rataje Słupskie, Rataje Karskie, Kępa Lubawska i w części m. Żabiec / Pozostałe miejscowości  Powiśla / położone po lewej stronie drogi krajowej nr 73 do Komorowa włącznie nie znalazły się w strefie oddziaływania polderu.

Usytuowanie polderów zobacz linki:

>>Planowane poldery wzdłuż Wisły oznaczone kolorem pomarańczowym

>>Obszar objęty powodzią stulecia w gminach nadwiślańskich

Burmistrz i Rada Miejska przesłali w końcu maja b.r. dokumenty oprotestowujące wspomniane koncepcje  do 14 instytucji rządowych i osób publicznych wraz z zebranymi podpisami – protestami ponad 1400 mieszkańców Powiśla i części wsi położonych nad kanałem „Strumień”. Równocześnie zaapelowali do adresatów tych pism o pilne spotkania i rozmowy w celu wyjaśnienia mieszkańcom zaistniałej sytuacji i jej rozwiązanie po myśli samorządu i mieszkańców.

MINISTER MICHAŁ CIEŚLAK  WKRACZA DO AKCJI!

74_Poldery1.jpg 

Wideokonferencja z ministrem ds samorządu Michałem Cieślakiem

W przeddzień rozmów w pacanowskim urzędzie miasta głos w tej sprawie zabrał publicznie  minister do spraw samorządu w rządzie RP. Poseł M. Cieślak, który na swoim profilu facebookowym poinformował o dogłębnym  badaniu sprawy w stałym kontakcie z władzami gminy. Również w czasie video – konferencji 9 lipca b.r. zorganizowanej na początku sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej wysłuchał ponad dwugodzinnej debaty i zapewnił, że dołoży wszelkich starań, by mieszkańcy Powiśla mogli żyć i pracować w spokoju! Zadeklarował także pomoc finansową dla „Wód Polskich” na przeprowadzenie pilnych prac remontowych i utrzymaniowych  na wałach wiślanych W dyskusji ich stan samorządowcy i sołtysi ocenili jako  fatalny! W tej kwestii wydał także kilka poleceń służbowych na gorąco  w trakcie video – konferencji.

Referująca problematykę polderów dyrektorka regionalna oddziału „Wód Polskich” z Krakowa Małgorzata Sikora wraz z kierownikiem projektu inż. Bartoszem Ślizewskim omówili całość koncepcji rządowych – jak stwierdzili „wymuszanych  presją komisji europejskiej”, zaznaczają  jednak, że są to tylko wstępne propozycje przedkładane do opiniowania gminom i jej mieszkańcom! Kiedy wysłuchała kilku bardzo emocjonalnych, ale zarazem precyzyjnych wystąpień z sali obrad / m.in.: Wacława Wójcika – sołtysa Rataj Słupskich, radnych Stanisława Korbasia z Oblekonia , Henryki Komasara z Komorowa, Michała Kumonia z Pacanowa, Artura Czuba – przewodniczącego Rady Miejskiej i burmistrza  W. Skopa / wówczas stwierdziła, że „…Wody Polskie” nie będą niczego czynić wbrew woli mieszkańców i samorządu. Te protesty mówią wiele i zostaną uwzględnione” . – dodała na koniec debaty.

74_Poldery3.jpg

Referuje dyrektor Małgorzata Sikora "Wody Polskie Kraków"

Jest to pierwsze od 4o dni batalii polderowej tak wyraźne złagodzenie podejścia „Wód Polskich” do problemu polderów. Zarówno przewodniczący Rady Miejskiej jak i burmistrz podziękowali ministrowi Cieślakowi  za jednoznaczne  wsparcie dla gminy i mieszkańców.

74_Poldery2.jpg 

74_Poldery4.jpg 

W  tej sprawie są prowadzone także rozmowy z posłem na Sejm RP. Krzysztofem Lipcem, jednak na dzień 11 lipca b.r. nie znamy jeszcze rezultatów jego zabiegów  w  zarządzie krajowym „Wód Polskich” w Warszawie.

O determinacji przedstawicieli samorządu gminy w działaniach mających zastopować pomysł polderów świadczy także ubiegłotygodniowa audiencja , na której ordynariusz diecezji kieleckiej   Ksiądz Biskup  Jan Piotrowski przyjął  burmistrza  W. Skopa , przewodniczącego Rady Miejskiej A. Czuba i księdza proboszcza Parafii Rataje Karskie  Tomasza Grajdka. Wiadomo bowiem, że w tej wale liczy się każdy sojusznik, tym bardziej że zagrożone są na terenie Powiśla  dwie parafie w całości /Rataje i Oblekoń / oraz dalsze dwie w części / Zborówek i Pacanów /. Ekselencja Biskup zapewnił, że będzie w tej sprawie rozmawiał z czołowymi przedstawicielami administracji rządowej i polityki regionalnej.

W dniu 2 lipca b.r. dotarło do urzędu miasta i gminy pismo z zarządu krajowego „Wód  Polskich” będące zaproszeniem dla burmistrza do udziału w tworzonym pod wpływem skali protestów „Zespole roboczym d.s. poprawy bezpieczeństwa powodziowego w obszarze dorzecza Wisły w rejonie „Wisły Sandomierskiej”. W czasie sesji absolutoryjnej  Rady Miejskiej w dniu 9 lipca b.r. samorządowcy uzyskali  zgodę  kierownictwa „Wód Polskich” na włączenie do tego zespołu dodatkowo  przewodniczącego Rady Miejskiej i dwójki radnych / H. Komasara i M. Matuszewskiego .

W dniu 12 lipca br. Burmistrz i przewodniczący uczestniczą w pilnej naradzie zwołanej przez starostę sandomierskiego  dla przedstawicieli gmin walczących z koncepcja polderową. Chodzi w tym przypadku o wypracowanie jednolitego stanowiska gmin i poznanie wiedzy specjalistycznej dotyczącej tego problemu. Widać wyraźnie, że napięcie wywołane  w trakcie konsultacji z gminami powoli opada w ślad za kolejnymi działaniami samorządu miasta i gminy Pacanów, wymuszającymi wręcz reakcję różnych służb i instytucji! Gmina Pacanów jest bez wątpienia  liderem ruchu antypolderowego  w skali województwa świętokrzyskiego.

Usytuowanie polderów zobacz linki:

>>Planowane poldery wzdłuż Wisły oznaczone kolorem pomarańczowym

>>Obszar objęty powodzią stulecia w gminach nadwiślańskich

 

Serwis informacyjny i zdjęcia

UMiG  Pacanów

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

04/01/2021

więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Spis Powszechny 2021. Rachmistrz dzwoni z numeru (22) 828 88 88 lub (22) 279 99 99

W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, w maju rozpoczęli pracę rachmistrzowie telefoniczni,...