Pacanów - wiadomości-informacje

Władze


WÓJT:
Wiesław Skop
41 3765403 w. 12


SEKRETARZ:
Kazimierz Zdziebko
41 3765403 w.11


SKARBNIK:
Dorota Adamczyk
41 3765403 w. 22