Pacanów - wiadomości-informacje

Władze


WÓJT:
Wiesław Skop
41 3765403 w. 12
wojt@pacanow.pl

SEKRETARZ:
Kazimierz Zdziebko
41 3765403 w.11
sekretarz@pacanow.pl

SKARBNIK:
Dorota Adamczyk
41 3765403 w. 22
skarbnik@pacanow.pl