Wiadomości - Aktualności

Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pacanów

Dodał: administrator Data: 2022-09-09 14:57:06 (czytane: 630)

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów informuje, że do 15 września 2022 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pacanów.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 600,00 zł  netto miesięcznie na osobę w rodzinie ucznia.

Wniosek wraz z stosownymi zaświadczeniami/oświadczeniami o dochodach wszystkich członków rodziny za miesiąc sierpień 2022r. należy składać w budynku  Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, I piętro, pok.110.

O stypendium nie mogą ubiegać rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, tzw. zerówek, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej oraz studenci. (Studentów obejmuje ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Wszystkich ubiegających prosi się o składanie kompletnych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne będzie refundowane na podstawie przedłożonych faktur i rachunków.

Informację na temat stypendium szkolnego można uzyskać pod numerem telefonu UMiG Pacanów: 41/ 376 54 03.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Lista wydatków kwalifikowanych do wypłaty stypendium szkolnego

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Wiesław Skop


68_Stypendia.png