Wiadomości - Aktualności

Stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pacanów

Dodał: kw Data: 2021-09-03 09:19:44 (czytane: 423)

Nabór wniosków.

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów informuje, że w dniach od 1-15 września 2021 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pacanów.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 528,00 zł na osobę w rodzinie miesięcznie.

Wnioski wraz z załącznikami o dochodach wszystkich członków rodziny za miesiąc sierpień 2021 r. należy składać w budynku  Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, II piętro, pok. Nr 204.

O stypendium nie mogą ubiegać rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, tzw. zerówek, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej oraz studenci. (Studentów obejmuje ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Wszystkich ubiegających prosi się o składanie kompletnych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne będzie refundowane na podstawie przedłożonych faktur i rachunków.

Informację na temat stypendium szkolnego można uzyskać pod numerem telefonu UMiG Pacanów: 41/ 376 54 03.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

Pacanów, 24.08.2021r.

 

WZÓR     WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

 


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w 2021 roku

z terenu gminy Pacanów...