Wiadomości - Aktualności

Strażacka Gala w Grabowicy!

Dodał: administrator Data: 2022-05-11 15:33:35 (czytane: 601)

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią w gminie Pacanów znów powrócono do pięknej tradycji organizowania gminnych obchodów „Dnia Strażaka”.

Tym razem w gościnne progi zaprosili druhowie jednostki OSP Grabowica, którzy pospołu z Zarządem Miejsko-Gminnym Związku OSP i burmistrzem Wiesławem Skopem przygotowali organizację Święta Świętego Floriana – patrona strażaków. W szeregu stanęły pododdziały i poczty sztandarowe 11 jednostek OSP z Grabowicy, Pacanowa, Rataj Karskich, Kępy Lubawskiej, Oblekonia, Wójczy, Biechowa, Wójeczki, Sroczkowa, Słupi, Zborówka).

Przybyli liczni goście honorowi: Minister ds. Samorządu Michał Cieślak, Eurodeputowany dr Adam Jarubas, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek i jego zastępca Krzysztof Eliasz, członek Zarządu Powiatu Jerzy Kordos, Członek Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP i Wiceprezes Zarządu Powiatowego tej organizacji Adam Pałys, Przewodniczący Rady Miejskiej  w Pacanowie Artur Czub z grupą Radnych, Honorowy Prezes Gminnych Struktur OSP Józef Zaród oraz liczne przedstawicielstwo KGW i Stowarzyszeń współpracujących z poszczególnymi jednostkami OSP .

Uroczystą mszę polową odprawiali: Kapelan Gminnego Pożarnictwa – Ksiądz Proboszcz Parafii Biechów Kajetan Burzyński oraz Ksiądz Proboszcz Parafii Zborówek Paweł Staroszczyk.

Meldunek o gotowości pododdziałów do świeckiej części uroczystości złożył Wiceprezesowi ZPOSP A. Pałysowi pełniący obowiązki Komendanta Gminnego ZMGOSP Adam Poniewierski.

Przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego” poczet flagowy jednostki OSP Grabowica wciągnął flagę państwową na maszt. Goście honorowi przekazali wiele ciepłych życzeń i gratulacji dla druhów z okazji ich święta! Trzeba bowiem podkreślić, że jednostki OSP ziemi pacanowskiej to potęga strażacka i prawdziwy powód do dumy dla mieszkańców gminy i jej samorządu.

Rada Miejska i burmistrz od lat nie szczędzą pieniędzy budżetowych na systematyczne doposażenie jednostek i modernizację strażnic.

Ponadto sami druhowie także z powodzeniem wypracowują znaczące dochody, które przeznaczają na cele statutowe oraz świadczą liczne prace społeczne i prezentują bardzo dobrą współpracę ze Stowarzyszeniami i KGW.

Nie zabrakło także odznaczeń strażackich:

Złote Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali druhowie:

1. Piotr Gawron

2. Mariusz Surdel

 

Srebrne Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali druhowie:

1. Mirosław Czapla

2. Marcin Surdel

3. Robert Sarek

4. Piotr Paszczak

5. Paweł Dudek

6. Michał Mądry

 

Brązowe Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali druhowie:

1. Radosław Czapla

2. Michał Kopeć

3. Tomasz Gawron

4. Szymon Nutowicz

 

 Odznakę Strażak wzorowy otrzymali druhowie:

1. Adam Majcher

2. Bartosz Kapałka

3. Sebastian Żak

4. Jakub Parka

5. Damian Krupa


Odznakę Za wysługę lat otrzymali druhowie:

1.       Jan Wybraniec – 45 lat

2.       Zbigniew Satora – 30 lat

3.       Robert Nalepa – 30 lat

4.       Robert Śmistek – 30 lat

5.       Wiesław Bielaska – 30 lat

6.       Andrzej Oleksiak – 25 lat

7.       Rafał Owsiński – 25 lat

8.       Robert Pawelec – 25 lat

9.       Stanisław Korbaś – 20 lat

10.  Józef Jędruch – 20 lat

11.  Bogdan Widz – 20 lat

12.  Krzysztof Pisarczyk – 20 lat

13.  Przemysław Kuc – 10 lat

14.  Mateusz Kobos – 10 lat

15.  Mateusz Korbaś – 10 lat

16.  Łukasz Gajos – 10 lat

17.  Łukasz Adaś – 10 lat

18.  Leszek Pisarczyk – 10 lat

19.    Józef Padak – 10 lat  

Prezes ZMGZOSP W. Skop wręczył również podziękowania i upominki druhom: Zbigniewowi Studziżurowi – wieloletniemu Komendantowi Gminnemu OSP i Andrzejowi Nedze – Prezesowi jednostki OSP Kępa Lubawska.  Obydwaj druhowie zrezygnowali ze swoich funkcji.

Nad całością imprezy czuwał w charakterze współorganizatora i prowadzącego burmistrz Wiesław Skop – Prezes ZMGZOSP w Pacanowie.

Po części oficjalnej zaprosił on około 150 uczestników uroczystości na smaczny poczęstunek przygotowany przez Panie ze Stowarzyszenia „Warszawka” i KGW Komorów oraz KGW Grabowica. Trzeba zaznaczyć, że Panie wykonały bardzo dużo pracy, by uczestnicy czuli się jak najlepiej.

Do tańca przygrywał popularny zespół „Metrum” z Oblekonia do późnych godzin wieczornych.

/Serwis Informacyjny UMiG/

 

P O D Z I Ę K O W A N I E: 

W imieniu Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP w Pacanowie i własnym pragnę złożyć z głębi serca płynące podziękowanie za pomoc logistyczną i finansową przy organizacji „Dnia Strażaka”. Podziękowanie zechcą przyjąć: druh Szczepan Witek, druh Robert Zagrajek i Robert Pietryka wraz z firmami, które prowadzą, Stowarzyszenie „Warszawka” i KGW w Komorowie, KGW w Grabowicy, Zarząd i druhowie jednostki OSP Grabowica. Bez Waszego wsparcia i ciężkiej wielogodzinnej pracy, wspomniane obchody nie miałyby takiej formy. Raz jeszcze dziękuję!.

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów

Prezes ZMG Z OSP Pacanów

Wiesław Skop

95_Gala01.jpg 

95_Gala02.jpg 

95_Gala03.jpg 

95_Gala04.jpg 

95_Gala05.jpg 

95_Gala06.jpg 

95_Gala07.jpg 

95_Gala08.jpg 

95_Gala09.jpg 

95_Gala10.jpg 

95_Gala11.jpg 

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zapraszenie na spotkanie autorskie ze znanym poetą Adamem Ochwanowskim

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie serdecznie zapraszają na spotkanie autorskie...