Wiadomości - Aktualności

Statuetki 'Laur Pacanowski' wręczone!

Dodał: administrator Data: 2022-11-14 11:52:51 (czytane: 832)

Z okazji Święta Niepodległości kapituła wyróżnienia „Laur Pacanowski” ustaliła laureatów i przyznała tytuły osobom zaangażowanym w działalność na rzecz lokalnego środowiska.

Członkowie kapituły w składzie:

Wiesław Skop – przewodniczący

Kazimierz Zdziebko – członek

Artur Czub – członek

Ewa Jamińska – członek

Krzysztof  Eliasz – członek

Stanisław  Korbaś – członek

Zdzisław  Wróbel – członek

postanowili przyznać statuetkę i tytuł „Talent Roku 2022  Markowi Płachta – aktualnie uczniowi Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju. Uznanie kapituły wzbudziły liczne sukcesy w/w laureata w olimpiadach i konkursach przedmiotowych osiągane w 2022 r. na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

54_Listopad01.jpg 

54_Listopad02.jpg 

W kategorii „Sukces Zawodowy 2022” tytuł otrzymał Mariusz Maliga znany i ceniony nauczyciel muzyki, wychowawca młodzieży, dyrygent młodzieżowej orkiestry dętej w Pacanowie.

 54_Listopad07.jpg

54_Listopad10.jpg 

Natomiast w obszarze „Aktywność w działalności pozarządowej i charytatywnej 2022” statuetkę i tytuł otrzymała  Ewa Satora – wieloletni prezes stowarzyszenia  „Razem w Przyszłość” w Trzebicy orasz dyrektor Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie”, funkcjonującej na obszarze powiatu buskiego. Kapituła doceniła jej sukcesy w działalności pozarządowej, aktywizację lokalnego środowiska i wspomaganie inicjatyw samorządu gminy.

54_Listopad03.jpg

54_Listopad04.jpg

Laur specjalny „Przyjaciel Miasta i Gminy Pacanów” otrzymał Tadeusz Wrześniak - prezes hut szkła artystycznego, pochodzący z naszej gminy /z Komorowa/ za wielopłaszczyznowe wspieranie rozwoju ziemi pacanowskiej od kilkudziesięciu lat i za otwartość na współpracę z samorządem gminy.

54_Listopad08.jpg

Kapituła przyznała także 3 wyróżnienia osobom nominowanym do „Laura Pacanowskiego”

Otrzymały je:

Karolina Dudek – pracownica ECB w Pacanowie, za osiągnięcia w pracy zawodowej, szefowanie sztabowi Bajkowej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz za szczególne zaangażowanie w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

54_Listopad06.jpg

Anna Raś – pracownica ECB w Pacanowie za sukcesy w pracy zawodowej i profesjonalną opiekę nad zespołem śpiewaczym „Pacanowianie”.

54_Listopad05.jpg

Wyróżnienie otrzymał także Rafał Nogaś – producent rolny z m. Komorów, prowadzący nowoczesne gospodarstwo rolne, konsekwentnie je unowocześniający i wspomagający mieszkańców.

54_Listopad09.jpg

Tekst:  Serwis informacyjny UMiG

Zdjęcia:   R. Gwóźdź

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Obchody 11 listopada w Pacanowie

104 rocznicę odzyskania niepodległości w Pacanowie obchodzono nader uroczyście. Rozpoczęto ją od mszy świętej w intencji Ojczyzny...