Wiadomości - Aktualności

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Dodał: kw Data: 2022-01-17 13:41:09 (czytane: 304)

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) otrzymasz na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy można złożyć już 1 stycznia 2022 r.

43_RKapitalO.jpg 

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie.

 Rodzinny kapitał opiekuńczy możesz otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc.

Rodzinny kapitał opiekuńczy nie zależy od dochodu Twojej rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. 

Jeśli Twoje dziecko ukończyło 12. miesiąc ale nie ukończyło 35. miesiąca przed 1 stycznia 2022r., rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje Ci w wysokości 12 000 zł pomniejszonej o kwotę 500 zł za każdy miesiąc przed 1 stycznia 2022 r. począwszy od tego, w którym dziecko ukończyło 12 miesiąc. Zasada ta dotyczy także Ciebie jeśli przed 1 stycznia 2022 r. przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i załączniki do niego możesz złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia, swój bank.

 Wniosek oraz więcej informacji dostępne są pod adresem https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250

 Przeczytaj kolejną wiadomość:

Szkolenie uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin

ŚODR Modliszewice...