Wiadomości - Aktualności

Przygotowania do konsultacji w sprawie odzyskania praw miejskich

Dodał: mratusznik Data: 2018-02-12 07:54:24 (czytane: 3150)

Wielce Szanowni Państwo!

Zwracam się do Państwa – mieszkańców Gminy Pacanów z serdeczną prośbą o przemyślenie niżej sygnalizowanego problemu. W początkach lutego br. do wójta i Rady Gminy Pacanów wpłynęły odrębne wnioski: Stowarzyszenia ,,Miłośników Gminy Pacanów” i Europejskiego Centrum Bajki w sprawie podjęcia działań na rzecz ODZYSKANIA PRAW MIEJSKICH DLA PACANOWA.

Pacanów uzyskał prawa miejskie 750 lat temu i utracił je w 1869 roku ukazem carskim za udział w powstaniu styczniowym. Dziś spełnia 90 % kryteriów obowiązujących przy nadawaniu lub przywracaniu praw miejskich. Jedynie liczba ludności  (około 1100) wobec wymaganych ponad 2000 stanowi pewien problem. Skoro jednak Wiślica mająca około 570 mieszkańców i Stopnica około 1300 takie prawa odzyskały, to i Pacanów ma szanse.

Postanowiłem wnioski te skonsultować wstępnie z mieszkańcami Pacanowa – jako najbardziej zainteresowanymi i z Radą Gminy. Zebranie walne odbyte 4 lutego br. w Pacanowie poparło wnioski o przywrócenie praw miejskich (50 mieszkańców obecnych na zebraniu było ZA i 2 osoby PRZECIW). Również Rada Gminy Pacanów w dniu 9.02.2018 r. podjęła jednomyślnie dwie uchwały intencyjne w tej sprawie, zezwalając wójtowi na rozpoczęcie konsultacji ze wszystkimi dorosłymi mieszkańcami Gminy.

Odbędą się one w II połowie lutego i I połowie marca 2018 roku i będą miały charakter deklaracji pisemnej (ZA, PRZECIW i WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU). W związku z różnymi informacjami już krążącymi w obiegu publicznym pragnę poinformować Państwa, że przywrócenie praw miejskich w Pacanowie NIE SPOWODUJE PODWYŻEK PODATKÓW I URZĘDNICZYCH PENSJI. Organem decydującym w tych sprawach jest i będzie Rada Gminy, a radni są bardzo wyczuleni na kwestie podatkowe i oczekiwania mieszkańców w tym obszarze.

TAKŻE NAUCZYCIELE NIE UTRACĄ PRAWA DO DODATKU WIEJSKIEGO,
A MIESZKAŃCY NIE PONIOSĄ ŻADNYCH  OBCIĄŻEŃ Z TEGO TYTUŁU.

W 2017 r. prawa miejskie odzyskała Wiślica i Stopnica. W tych gminach podatki i pobory burmistrzów pozostały na niezmienionym poziomie.

Dla Pacanowa jest to szansa na dostęp do funduszy przewidzianych na rozwój małych miast i miasteczek. Do tej pory jako wieś, nie mógł korzystać ze wszystkich źródeł dofinansowania. Przy tym pozostałe miejscowości gminy zachowują dostęp do dotychczasowych form wsparcia rządowego i unijnego.

Jeżeli w konsultacjach ponad 60% mieszkańców gminy poprze starania o odzyskanie praw miejskich wówczas Urząd Gminy złoży stosowny wniosek za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego do Urzędu Rady Ministrów, który decyzje ostateczną podejmie do końca lipca 2018 roku. Ewentualne przywrócenie statusu miasta weszłoby w życie z dniem 01.01.2020 r.

Bardzo Państwa proszę o przedyskutowanie problemu. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości służę tel. 602-291-552, adresem e-mail: wojt@pacanow.pl lub czatem na facebooku. Informacji udzieli także sekretarz gminy pod numerem tel. 41/376-54-03/54-59 lub 602-226-560.

Pacanów 2018.02.11

Wójt Gminy Pacanów

mgr Wiesław Skop

 

Unable to connect to database