Wiadomości - Aktualności

Przetarg na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gminy Pacanów leżących w zlewni oczyszczalni ścieków w m. Słupia

Dodał: administrator Data: 2022-07-27 07:01:12 (czytane: 240)

Obecnie trwają czynności odbiorowe dotyczące realizacji zadania budowy kanalizacji w m. Słupia Etap I. Wykonano około 8,5 km sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami do posesji i 4 przepompownie ścieków. Łączny koszt zadania dofinansowanego środkami unijnymi wyniósł ponad 3,3 mln złotych.

W chwili obecnej ogłoszono przetarg na kontynuację robót kanalizacyjnych w m. Książnice (etap I), Karsy Duże (etap I) i Słupia (etap II). Łącznie planowane jest do wykonania 17 km sieci i kilka przepompowni. Wykonywanie tego zadania (po wyłonieniu najtańszego wykonawcy) rozpocznie się już jesienią bieżącego roku, a planowany termin realizacji został określony na 32 miesiące od daty podpisania umowy z przyszłym wykonawcą. O wyborze wykonawcy tego dużego zadania powiadomimy mieszkańców gminy pod koniec sierpnia bieżącego roku.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przy użyciu Platformy zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/64400

Przetarg.jpg 

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Dożynki - zgłoszenia stoisk, wieńca dożynkowego

Burmistrz Miasta i Gminy w Pacanowie zaprasza i zachęca sołectwa, stowarzyszenia, KGW do zaprezentowania podczas tegorocznych gminnych...