Wiadomości - Aktualności

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia-Turystyka

Dodał: administrator Data: 2021-10-06 09:32:00 (czytane: 153)

62_Plakat.jpg

Kto może skorzystać z pożyczki na rozwój turystyki?

Pożyczka na rozwój turystyki umożliwia mikro-, małym i średnim firmom prowadzącym działalność turystyczną lub okołoturystyczną na terenie Polski Wschodniej (województwo świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie) sfinansowanie rozwojowych przedsięwziąć oraz wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jako przedsiębiorca, może wnioskować o nisko oprocentowaną pożyczkę o wartości do 500 tys. zł.

·         Wsparcie może zostać przyznane m.in. na następujące typy
     a) obiekty noclegowe;
     b) obiekty gastronomiczne;
     c) infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
     d) infrastruktura turystyki zdrowotnej;
     e) infrastruktura kultury i rozrywki;
     f) transport turystyczny;
     g) organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;
     h) ekologiczne produkty;
     i) produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
     j) przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;
     k) inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

Pożyczka na rozwój turystyki– korzyści dla firmy:

  • wysoka kwota finansowania – do 500 tys. zł
  • maksymalny okres spłaty – do 7 lat
  • stałe, atrakcyjne oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe- od 0,0375%
  • brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki
  • możliwość karencji spłat- 12M
  • brak wymaganego wkładu własnego
  • elastyczne warunki spłaty uwzględniające sezonowy charakter działalności preferencje (niższe oprocentowanie oraz brak wymaganego wkładu własnego) dla:

Chcielibyśmy prosić o przekazywanie powyższej informacji zaprzyjaźnionym firmom z branży turystycznej i okołoturystycznej, aby umożliwić zapoznanie się z programem przez przedsiębiorców z Naszego województwa Świętokrzyskiego, co wpłynie również na lokalny rozwój.

 

Jesteśmy Instytucją Non profit i jednym z podstawowych Naszych  celów zawartych w statucie jest:

- Wspieranie rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości

Mamy nadzieję, że dołączą Państwo do tego grona.

Z góry dziękujemy


Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Oddział w Kielcach
ul. K. Olszewskiego 6 Budynek Orange INC pok.2.19
25-663 Kielce
www.pfp.com.pl
facebook.com/PozyczkiPFP

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozpoczęcia działalności gospodarczej i pożyczek dla MŚP

dnia 13.10.2021 r. godz. 12.00 w sali konferencyjnej UMiG w Pacanowie. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA NIEOPROCENTOWANEJ POŻYCZKI DO 1 MLN ZŁOTYCH! ...