Wiadomości - Aktualności

Projekt

Dodał: administrator Data: 2022-05-02 12:40:15 (czytane: 468)

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości realizuje od 1 kwietna 2022 r. projekt „Aktywni na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy lub biernych zawodowo w wieku 18-29 lat, zamieszkujących lub uczących się na terenie powiatów: sandomierskiego, ostrowieckiego, staszowskiego, buskiego, opatowskiego, pińczowskiego i kazimierskiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie otrzymają następujące formy wsparcia:  
- Poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania (IPD)
- Szkolenia zawodowe  
- Staże zawodowe  

Ponadto w ramach projektu zapewniamy: stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, pokrycie kosztów opieki na dzieckiem, pokrycie kosztów badań lekarskich ubezpieczenie NNW.

Szczegóły dostępne są na naszej stronie internetowej: https://www.opiwpr.org.pl/projekty/aktywni-na-rynku-pracy
oraz pod numerami tel.:
-siedziba główna w Sandomierzu: (15) 833-34-04,
-biuro w Busku - Zdroju: (41) 378-13-16
96_Aktywni.jpg

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja dotycząca pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty

Od 15 marca do 16 maja 2022 r. rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich obszarowych z PROW za 2022 ...