Pacanów - wiadomości-informacje

Organizacje pozarządowe


Dostępność funduszy grantowych , chęć działania na własny rachunek a przede wszystkim sprzyjający klimat współpracy to oczywiste bodźce do formalizowania grup lokalnych aktywistów i tworzenia coraz to nowych organizacji pozarządowych mających formę stowarzyszeń lub fundacji.

Sformalizowane struktury nakładają pewne obowiązki na władze takich organizacji, lecz jednocześnie czynią je poważnymi podmiotami posiadającymi osobowość prawną. Niestraszne są jednak niuanse i zawiłości formalne przy rejestracji i sprawozdawczości dla kolejnych społeczników, którzy podjęli trud tworzenia trzeciego sektora w gminie Pacanów. W ostatnim czasie odbyły się kolejne zebrania założycielskie w msc. Karsy Małe, Biechów, Wójcza które doprowadziły do powstania nowych stowarzyszeń oraz powstała 1 fundacja.

Na terenie Gminy Pacanów mamy więc kolejne organizacje:
Stowarzyszenie „Razem Lepiej” na czele z Panią Prezes Małgorzatą Mierzwą;
Stowarzyszenie” Karsy Razem” z Prezesem w osobie p. Jana Pawłowskiego;
Stowarzyszenie Biechów” pod rządami p. Łukasza Kapusty
oraz Fundacja „Wspólnota Wielopokoleniowa” Pani Doroty Grucy.

W sumie na terenie gminy Pacanów mamy więc następujące organizacje pozarządowe:

Lp.

Organizacja

Adres

Osoba reprezentująca

1

Stowarzyszenie „Razem w przyszłość”

Trzebica 46,

28-133 Pacanów

Ewa Satora,

2

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów”

ul. Rynek 15 , 28-133 Pacanów

Włodzimierz Pytko

3

Stowarzyszenie „Gospodarna Wieś Kwasów”

Kwasów 40 , 28-133 Pacanów

Bogusław Wleciał

4

Stowarzyszenie KGW Kępianki

Kępa Lubawska, 28-133 Pacanów

Ewa Jamińska,

5

Stowarzyszenie Żabieckie Powiślanki

Żabiec,

28-133 Pacanów

Teresa Banach,

6

GLKS „Zorza – Tempo”

ul. Słupska 31, 28-133 Pacanów

Barbara Nawrot

7

„Diamenty Powiśla”

Oblekoń, 28-133 Pacanów

Tadeusz Kołodziej

8

Fundacja Bajkowy Pacanów

Ul. Rynek 22, 28-133 Pacanów

Anna Szcześniak

9

Nadwiślanki

Rataje Słupskie, 28-133 Pacanów

Beata Mietłowska

10

Rozwojowy Sroczków

Sroczków

28-133 Pacanów

Czesław
Adamczyk

11

Stowarzyszenie „Biechów”

Biechów

28-133 Pacanów

Łukasz Kapusta

12

Fundacja Wspólnota Wielopokoleniowa

Ul. Słupska 6

28-133 Pacanów

Dorota Gruca

13

Stowarzyszenie „Karsy Razem”

Karsy Małe

28-133 Pacanów

Jan Pawłowski

14

Stowarzyszenie STEP

Rataje Słupskie

28-133 Pacanów

Joanna Szczepaniak

15

Stowarzyszenie „Razem Lepiej”

Wójcza

28-133 Pacanów

Małgorzata Mierzwa

16

Stowarzyszenie „Warszawka”

Komorów

28-133 Pacanów

Henryka Komasara

17

Stowarzyszenie „Silni Razem w Zborówku”

Zborówek

28-133 Pacanów

Małgorzata Pawelec

Koła Gospodyń Wiejskich:

Lp.

Organizacja

Adres

Osoba reprezentująca

1

Koło Gospodyń Wiejskich

Oblekoń

28-133 Pacanów

Stanisława Łuszcz

2

Koło Gospodyń Wiejskich

Słupia

28-133 Pacanów

Bożena Mądra

3

Koło Gospodyń Wiejskich

Sroczków

28-133 Pacanów

Anna Zięba

4

Koło Gospodyń Wiejskich

Biechów

28-133 Pacanów

Monika Kapusta

oraz 11 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wszystkim osobom zaangażowanym w działalność społeczną życzymy niespożytej energii, pozytywnego myślenia, sukcesów w realizacji zadań statutowych oraz pomyślności we współpracy z samorządami każdego szczebla.

Organizacje pozarządowe są dla Samorządu Gminy Pacanów ważnym filarem i Partnerem, a istniejący tu kapitał społeczny - dobrem nie do przecenienia.

/Serwis Informacyjny UG/