Wiadomości - Aktualności

OGŁOSZENIE O PRACY

Dodał: mratusznik Data: 2017-12-28 09:34:18 (czytane: 1719)

Wójt Gminy Pacanów zatrudni pracownika na umowę o pracę na zastępstwo w Urzędzie Gminy Pacanów

1. Stanowisko pracy:
Stanowisko ds. podatków i opłat w referacie finansowym w Urzędzie Gminy Pacanów
Wymiar czasu pracy: pełny etat  na czas określony (na czas zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika)

2. Niezbędne wymagania:
1)  obywatelstwo polskie,
2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)  brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
5)  nieposzlakowana opinia,
6)  wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku finanse i rachunkowość,
7)  znajomość przepisów prawa, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku od środków transportowych,  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,  kodeksu postępowania administracyjnego

3. Dodatkowe wymagania:
1) preferowany staż pracy w administracji samorządowej,
2) znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),
3) umiejętność pracy w zespole,
4) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność,

4. Główne zadania wykonywane na stanowisku:
1) prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych w zakresie  wymiaru  podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
2) wprowadzanie zmian geodezyjnych, kompletowanie i  aktualizowanie dokumentów wymiarowych z zakresu podatków i opłat, prowadzenie ewidencji nieruchomości i kart gospodarstw,
3) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
4) przygotowywanie niezbędnych dokumentów i danych w celu zwolnienia i umarzania należności podatków i opłat,
5) prowadzenie spraw ulg podatkowych,
6) prowadzenie kontroli podatkowej u podatników,
7) prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną dla rolników i przedsiębiorców,
8) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat, prowadzenie wymaganych rejestrów,
9) sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,

5. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca na pełny etat,
2) praca w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku  
3) praca z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.

6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) pisemne oświadczenie:
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o stanie zdrowia,
- o nieposzlakowanej opinii,   
6) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń w przypadku posiadania stażu pracy,

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata  do Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój Nr 101 (Sekretariat) z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko ds. podatków i opłat ” w terminie do 04.01.2018r. do godz. 15.00.

Bliższych informacji udziela Dorota Adamczyk -  Skarbnik Gminy, tel. 41 3765403, wew. 22 

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych   oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

Wybór kandydata poprzedzony będzie rozmową kwalifikacyjną. 

Wójt Gminy
mgr Wiesław Skop

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.167.15.6

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Przeczytaj kolejną wiadomość:

1% na Stowarzyszenie G.L.K.S. Zorza - Tempo Pacanów

...