Wiadomości - Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza miasta i Gminy Pacanów o obowiązujących stawkach opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w okresie 3 lat na terenie Gminy Pacanów

Dodał: administrator Data: 2022-01-05 11:26:00 (czytane: 947)

Pacanów, dnia: 05.01.2022r. 

Działając zgodnie  z art. 24e ust. 2 i ust. 3  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z póź. zm.) ogłaszam, że na podstawie decyzji Znak: KR.RZT.70.403.2021 z dnia 28.12.2021r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie ul Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, zatwierdzone zostały obowiązujące na terenie Gminy Pacanów, taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres 3 lat.

Zatwierdzone taryfy obowiązują od 08.01.2022r. w wysokości:

1.     W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy (od dnia 08.01.2022r. do 07.01.2023r.) w wysokości:

- cena za 1m3 dostarczonej wody – 3,06 zł netto,

- cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – 5,38 zł netto,

- opłata abonamentowa  - 5,30 zł/miesiąc netto,

2.     W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy (od dnia 08.01.2023r. do 07.01.2024r.)w wysokości:

- cena za 1m3 dostarczonej wody – 3,08 zł netto,

- cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – 5,43 zł netto,

- opłata abonamentowa  - 5,30 zł/miesiąc netto,

3.     W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od dnia 08.01.2024r. do 07.01.2025r.)w wysokości:

- cena za 1m3 dostarczonej wody – 3,10 zł netto,

- cena za 1m3 odprowadzonych ścieków – 5,48 zł netto,

- opłata abonamentowa  - 5,30 zł/miesiąc netto,

Stawka podatku VAT wynosi 8%

 

Decyzja zatwierdzająca taryfy

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów

/-/ mgr Wiesław Skop