Wiadomości - Aktualności

Obradował Miejsko - Gminny Zarząd OSP w Pacanowie

Dodał: kw Data: 2022-01-12 11:39:23 (czytane: 1182)

Nowe władze gminnych struktur Ochotniczych Straży Pożarnych w Pacanowie spotkały się w dniu 10.01.2022 r. na noworocznym posiedzeniu.

Wziął w nim udział także Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju st. brygadier Artur Brachowicz.

Zebraniu przewodniczył prezes ZMG OSP druh /burmistrz Wiesław Skop.


44_OSP5.jpg

W porządku obrad znalazły się  m.in. kwestie podziału budżetu strażackiego przypadającego na 11 jednostek OSP w 2022, organizacji zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP za rok 2021, bieżącej współpracy jednostek OSP z terenu gminy Pacanów z PSP w Busku – Zdroju oraz PSP Dąbrowa Tarnowska, dosprzętowienia i remontów.

Burmistrz poinformował, że Rada Miejska zatwierdziła 270 tys. zł na działalność gminnych straży, w tym 100 tys. zł na wkład własny do zakupu samochodu bojowego dla OSP Oblekoń. Zarząd dokonał podziału budżetu na jednostki z uwzględnieniem rezerwy finansowej na nieprzewidziane wydatki remontowe.

Obecny na posiedzeniu komendant A.Brachowicz precyzyjnie objaśnił zasady współdziałania PSP i OSP, zaangażowanie i udział w akcjach bojowych jednostek w/w straży oraz podziękował także druhom za duży wkład własny jednostek pacanowskich w zabezpieczenie terenu miasta i gminy Pacanów w 2021 roku.

  44_OSP1.jpg

 44_OSP2.jpg

 44_OSP3.jpg

W związku z interwencjami radnych oraz druhów strażaków z OSP Oblekoń i pismem burmistrza do komendantów PSP: wojewódzkiego i powiatowego, dotyczących nieporozumień zaistniałych w ostatnich 2 latach przy  obsługiwaniu zdarzeń na ,,Powiślu”, szerzej odniósł się do tej sprawy komendant Brachowicz. Wyjaśnił on, na jakich zasadach w tym rejonie gminy uczestniczą jednostki PSP z Dąbrowy Tarnowskiej i OSP Szczucin.

Do tej sprawy odnieśli się także przedstawiciele OSP Oblekoń: dh Józef Padak i dh Stanisław Korbaś – prezes jednostki. Ogólnie rzecz ujmując pretensje druhów z ,,Powiśla”  dotyczyły ich zdaniem – pomijania przy wezwaniach do akcji bojowych lub opóźnionego alarmowania w sytuacji, gdy przy zdarzeniach jako pierwsza pojawiła się ,,obca” jednostka straży ze Szczucina… Wydaje się, że ten spór został wyjaśniony do końca?!

Zarząd podjął decyzje o przeprowadzaniu zebrań sprawozdawczych w okresie od stycznia do czerwca br. z uwzględnieniem reżimu sanitarnego. Zapoznano także druhów strażaków z treścią nowej ustawy z 17.12.2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych, w tym z nową regulacją przyznającą druhom ratownikom dodatek do emerytury w wysokości 200 zł (brutto) po 25 latach udokumentowanej służby.

Ustalono wysokość składki członkowskiej na rzecz Zarządu w wysokości 40 zł od jednostki OSP. Zarząd ustalił, że sprawy organizacyjno-statutowe w OSP Kępa Lubawska muszą się wyjaśnić do końca czerwca 2022 roku. W przeciwnym wypadku jednostce grozi zawieszenie działalności. Obecny na posiedzeniu prezes OSP Kępa Lubawska druh Andrzej Nega zobowiązał się  do podjęcia działań w tym względzie.

Prowadzący obrady burmistrz/prezes ZMG OSP W.Skop podziękował druhom za wielki wysiłek ratowniczy włożony przez gminne straże w usuwaniu skutków dwóch nawalnych deszczy i dwukrotnej powodzi w strefie kanału ,,Strumień” oraz w sytuacjach kryzysowych związanych ze skażeniem wody pitnej. Życzył również spokojnego roku wszystkim  druhom i ich rodzinom. Na zakończenie zaś zaprosił obecnych na noworoczny poczęstunek.

 

Serwis Informacyjny UMiG Pacanów