Wiadomości - Aktualności

Obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku

Dodał: administrator Data: 2022-01-18 11:05:37 (czytane: 649)

Na podstawie Artykułu 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy - Utrzymanie czystości i porządku w gminach /Dz.U.2021.888/ do obowiązków właściciela nieruchomości należy:

 Pkt 4

uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Szkolenie uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin

ŚODR Modliszewice...