Wiadomości - Aktualności

NIE BĘDZIE POLDERÓW!

Dodał: administrator Data: 2021-09-20 14:45:20 (czytane: 642)

„Wody Polskie” zmieniły strategie walki z zagrożeniem powodziowym!

W dniu 9.09.2021 r. odbyła się trzecia i ostatnia konferencja zorganizowana przez ,,Wody Polskie” – dyrekcję regionalną w Krakowie w ramach trwających od lutego 2021 roku konsultacji na temat ograniczania skutków powodzi w dolinie Wisły.W drodze porozumienia z samorządami gmin od Nowego Korczyna po Zawichost ,,Wody Polskie” wycofały się z  koncepcji projektowania polderów suchych na terenie gmin przyległych do Wisły.

 

Wypracowane po kilku miesiącach konsultacji, także protestów, stanowisko skierowano do Zarządu Krajowego ,,Wód Polskich” w Warszawie.

Dokument ten zawiera rekomendację dla:

- przyspieszenia procesu wycinki zadrzewień i zakrzaczeń w międzywale Wisły i jej dopływów

-  złagodzenie procedur blokujących uzgadnianie decyzji budowlanych w obszarze zagrożenia powodziowego

- wzmacnianie istniejących obwałowań i budowania brakujących na dopływach Wisły, szczególnie w odniesieniu do Kanału ,,Strumień” w ramach małej retencji

 

W dniu 20.09.2021 roku odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez „Wody Polskie” w Baranowie Sandomierskim na wałach wiślanych. Wzięli w niej udział prezes Zarządu Krajowego „Wód Polskich” Przemysław Daca i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber. Obecni byli dyrektorzy regionalni „Wód Polskich” oraz Poseł na Sejm RP Marek Kwitek i liczne grono wójtów, burmistrzów i starostów.

 

Wypracowane stanowisko z dnia 09.09.2021 roku zostało oficjalnie zaprezentowane dziennikarzom.

 

Kończy się zatem problem, który absorbował samorządy i mieszkańców gmin. W akcji negowania projektu polderów szczególnie aktywnie uczestniczyła gmina Pacanów. Jej przedstawiciele: burmistrz Wiesław Skop, Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Czub oraz radni: Henryka Komasara i Mirosław Matuszewski dołożyli wszelkich starań, by protesty zostały uwzględnione.

 

,,Wody Polskie” w ciągu 2 lat (2022-2023) przystąpią do realizacji tzw. studium wykonalności programu ochrony przeciwpowodziowej dla Wisły i jej dopływów na odcinku od Krakowa do Zawichostu. W trakcie tych prac zespoły specjalistów od hydrologii będą odwiedzać każdą gminę wzdłuż Wisły i na miejscu poznawać oraz uzgadniać z samorządami i mieszkańcami uwarunkowania lokalne i możliwości przeciwdziałania powodziom. „Wody Polskie” uwzględniły, także potrzebę działań przeciwpowodziowych wzdłuż kanału Strumień.

 

Dziękujemy mieszkańcom gminy Pacanów szczególnie ,,Powiśla” za bardzo aktywne wspieranie i mobilizowanie samorządu do działań blokujących projekty polderowe.

 

Serwis informacyjny UMiG

64_Poldery1.jpg 

64_Poldery2.jpg 

64_Poldery3.jpg 

 

Serwis informacyjny UMiG

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozpoczęcia działalności gospodarczej i pożyczek dla MŚP

dnia 13.10.2021 r. godz. 12.00 w sali konferencyjnej UMiG w Pacanowie. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA NIEOPROCENTOWANEJ POŻYCZKI DO 1 MLN ZŁOTYCH! ...