Wiadomości - Aktualności

Nawalny deszcz - szacowanie strat

Dodał: administrator Data: 2020-07-10 09:12:33 (czytane: 1049)

Nawalny deszcz – szacowanie strat

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał ekspertyzę, w której wskazał wystąpienie nawalnego deszczu w dniu 21 czerwca 2020r na terenie miejscowości: Sroczków, Sroczków Szumarka, Kwasów, Zborówek Nowy, Pacanów, Chrzanów, Książnice, Wójeczka, Wójcza, Komorów, Grabowica, Karsy Dolne, Karsy Małe, Karsy Duże, Biechów, Wola Biechowska, Słupia, Zołcza-Ugory, Trzebica, Podwale.

W związku z powyższym szacowanie strat w uprawach rolnych może się odbyć tylko zgodnie z Zarządzeniem nr 56/2020 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.06.2020r w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego wymagana jest ekspertyza wydana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W związku z powyższym szacowanie strat w uprawach rolnych może się odbyć tylko na obszarze wymienionych miejscowości.

W terminie do dnia 20 lipca 2020 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w swoich gospodarstwach.

Wypełniony wniosek należy złożyć na biurze podawczym Urzędu lub do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem.

We wniosku należy wypisać WSZYSTKIE działki z podziałem na uprawy, zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok  (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 r.).

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza:

·         kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie złożonego w 2020r, celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego

·         w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR (każdy rolnik ma możliwość wydruku danych dot. zwierząt ze strony internetowej IRZ · System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt https://irz.arimr.gov.pl/)

·         informację o zawarciu ubezpieczenia w zakresie: uprawach (podać uprawę i powierzchnię), zwierzętach, budynkach, maszynach. Informację należy napisać na osobnej kartce i dołączyć do wniosku.

Wzór wniosku oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne są do pobrania na stronie internetowej Urzędu lub na biurze podawczym UMiG Pacanów.

Podczas oględzin w terenie Komisja będzie wykonywała zdjęcia potwierdzające straty. Zdjęcia te zostaną dołączone do protokołu.

Informacje dot. szacowania strat można uzyskać w godzinach pracy Urzędu pod numerem tel. 41 376 54 03.

 

Wniosek o oszacowanie strat

Załącznik do wniosku o oszacowanie strat

/Serwis Informacyjny UMiG/

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

04/01/2021

więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Rząd wspiera inwestycje lokalne

W dniu 09.07.2020 roku w Busku - Zdroju wszyscy wójtowie, burmistrzowie i starosta otrzymali promesy na dofinansowanie samorządowych...