Wiadomości - Aktualności

Nawalny deszcz

Dodał: administrator Data: 2020-07-21 14:17:38 (czytane: 1162)

W związku z interwencją Urzędu Miasta i Gminy Pacanów dn. 17.07.2020r, IMGW w Krakowie uaktualnił ekspertyzę dot. opadów atmosferycznych w dniu 21.06.2020r na terenie gminy Pacanów.

W ponownej ekspertyzie wskazano dodatkowe miejscowości dotknięte skutkami deszczu nawalnego tj: Niegosławice, Zborówek, Biskupice, Kępa Lubawska, Oblekoń, Rataje Karskie, Rataje Słupskie, Żabiec, Kółko Żabieckie.

Poszkodowani rolnicy z terenu całej gminy Pacanów w terminie do dnia 3 sierpnia 2020 r.  mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w swoich gospodarstwach.

Wypełniony wniosek należy złożyć na biurze podawczym Urzędu lub do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem.

We wniosku należy wypisać WSZYSTKIE działki z podziałem na uprawy, zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok  (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 r.).

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza:

·         kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie złożonego w 2020r, celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego

·         w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć zaświadczenie
o ilości zwierząt wydane przez ARiMR
(każdy rolnik ma możliwość wydruku danych dot. zwierząt ze strony internetowej IRZ · System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt https://irz.arimr.gov.pl/)

·         informację o zawarciu ubezpieczenia w zakresie: uprawach (podać uprawę
i powierzchnię), zwierzętach, budynkach, maszynach. Informację należy napisać
na osobnej kartce i dołączyć do wniosku.

Wzór wniosku oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne są do pobrania na stronie internetowej Urzędu lub na biurze podawczym UMiG Pacanów.

Podczas oględzin w terenie Komisja będzie wykonywała zdjęcia potwierdzające straty. Zdjęcia te zostaną dołączone do protokołu.

Informacje dot. szacowania strat można uzyskać w godzinach pracy Urzędu pod numerem tel. 41 376 54 03.

Pacanów, 21.07.2020r

Wniosek o oszacowanie strat

Załącznik do wniosku o oszacowanie strat

 

/Serwis Informacyjny UMiG/

 

Unable to connect to database