Wiadomości - Aktualności

Mamy budżet gminy na rok 2021!

Dodał: administrator Data: 2021-01-04 11:29:16 (czytane: 552)

W dniu 14.11.2020r. Burmistrz miasta i gminy Pacanów Wiesław Skop przekazał do biura Rady Miejskiej projekt budżetu na rok następny. Prace nad nim trwały kilka tygodni pod nadzorem Skarbnika Doroty Adamczyk.

Przez 1,5 miesiąca radni dyskutowali nad treścią projektu trzykrotnie, wprowadzając kilka zmian głównie w wydatkach. Burmistrz scharakteryzował zarys budżetu na rok 2021 jako względnie zrównoważony w  czasach pandemii Covid -19 i kryzysu gospodarczego. Zakładał on utrzymanie stabilności podatkowej, kontynuację inwestycji już rozpoczętych i takich, na które gmina pozyskała dofinasowanie zewnętrzne. Na przeszkodzie większego rozwinięcia ,,inwestycyjnych skrzydeł” stoi fakt, że aż 22,5 mln złotych z 37 mln zł budżetu musi być przeznaczone na oświatę (10 mln złotych) i opiekę społeczną (12,5 mln złotych). W tej ostatniej pozycji 10.589 mln zł to obsługa rządowego programu ,,Rodzina 500 plus”. Burmistrz zabiegał u radnych by ostateczne przyjęcie budżetu na rok 2021 odbyło się w końcówce starego roku. Pozwoliłoby to gminie na płynne rozliczenie płatności inwestycyjnych i obsługę zadań oświatowych oraz administracyjnych w styczniu i lutym br. Jednak w wypowiedziach Radnych nie było to przesądzone! Tymczasem przebieg dyskusji nad założeniami budżetu w ramach sesji 30.12.2020r. pozytywnie burmistrza i skarbnika zaskoczył. Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał radny z okręgu Słupia Marcin Patyna.

Zapowiedział, że będzie głosował przeciw budżetowi na rok 2021. W uzasadnieniu stwierdził, że w projekcie budżetu nie ma środków na inwestycje zmniejszające koszty gminy, a takimi byłaby np. budowa farmy fotowoltaicznej czy montaż paneli wytwarzających prąd na obiektach samorządowych. W dobie regularnych podwyżek prądu  dawałoby to gminie spore oszczędności. Wspominał też, że nadal nic się nie robi w kierunku wybudowania boiska o  sztucznej nawierzchni koło Szkoły Podstawowej w Pacanowie, a uczniowie ćwiczą na korytarzach szkolnych. Kiedy skończył po sali przeszedł szmer… Burmistrz gminy odnosząc się do tego wystąpienia stwierdził: ,,… zaiste przedziwna to sytuacja, gdy w rozwój miejscowości Słupia w latach 2020-2021 inwestujemy około 13-14 mln złotych na modernizację oczyszczalni i budowę 8,5 km kanalizacji, a Pan Radny jest przeciw budżetowi? Czy ważniejsze dla niego jest załatwienie drobnych spraw sołectwa niż potężne inwestycje w ochronie środowiska?” Wydaję się, że na poczynania radnego ze Słupi ma duży wpływ brak doświadczenia samorządowego i zbytnie przywiązywanie do misji radnego opozycyjnego (PiS).

,,…Proszę nie oczekiwać, że będę realizował wszystkie Pana postulaty i pomysły. Dołożę natomiast wszelkich starań, by zrealizować do końca kadencji program i zadania mojego komitetu wyborczego…” – skwitował emocjonalną dyskusję burmistrz.  Po tym starciu temperatura debaty wyraźnie spadła.

 50_Sesja5.jpg

50_Sesja3.jpg 

50_Sesja4.jpg 

50_Sesja2.jpg 

50_Sesja1.jpg 

50_Sesja6.jpg 

Radni odrzucili wniosek formalny Tadeusz Dziekana o zamknięcie dyskusji wobec ponad miesięcznego procedowania nad projektem budżetu. Jednak o dziwo…nie przedłużyło to w znaczącym stopniu debaty. Głos zabrali jeszcze: Małgorzata Pawelec ( w sprawie poprawek przyjętych na ostatnich komisjach problemowych Rady Miejskiej), Jan Nowicki (który skrytykował postawę Radnego M.Patyny), Henryka Komasara (która pytała na jakie inwestycje mogą liczyć w 2021 roku mieszkańcy jej okręgu wyborczego) oraz Michał Kumoń (odnośnie zadłużenia inwestycyjnego gminy).

Pod nieobecność jednego Radnego  wynik głosowania okazał się jednoznaczny! Jedenastu Radnych zagłosowało za budżetem (A.Czub, J. Nowicki, R. Gwóźdź, R.Maliga, J.Matyjas, A. Kapałka, St. Serafin, M.Matuszewski, T.Dziekan, Sz.Starościak i M. Pawelec). Dwójka samorządowców wstrzymała się od głosu M.Kumoń i H.Komasara. Zgodnie z zapowiedzią przeciw był M.Patyna.

 50_Sesja7.jpg

Burmistrz wyraźnie ucieszony takim wynikiem podziękował Radzie Miejskiej za okazanie wsparcie na progu kolejnego trudnego roku.

Poniżej prezentujemy stan dochodów i wydatków budżetowych oraz poziom zadłużenia Gminy Pacanów.

Dochody ustalono na 37.116.614 zł, natomiast wydatki na kwotę 38.253.956 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami pokryta zostanie przychodami z kredytu.

Największe pozycje dochodów gminy:

1. Dotacja na zadania opieki społecznej (w tym program „500 plus”): 12.446.071zł.

2. Subwencja wyrównawcza z budżetu państwa: 6.825.981 zł.

3. Subwencja oświatowa: 6.217.325 zł.

4. Dochód od osób prawnych i fizycznych oraz innych jednostek: 6.154.068 zł. (w tym podatek rolny i leśny : 1.637.300 zł)

5. Pozostałe dochody, w tym ze sprzedaży mienia i usług: 2.419.501 zł.

6. Dochody z tytułu dotacji i innych środków przeznaczonych na inwestycje: 3.053.668 zł.

Największe pozycje wydatków to:

1. Pomoc społeczna: 12.446.071 zł ( w tym różne świadczenia rodzinne i program ,,Rodzina 500 plus”: 10.589.234 zł).

2. Wydatki na oświatę gminną:  10.076.385 zł

3. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dostawa wody, odbiór ścieków i śmieci, odpadów stałych, oświetlenie dróg: 7.682.290 zł (w tym 3.635 mln zł na kanalizację m.Słupia)

4. Administracja gminna oraz zadania rządowe realizowane przez gminę: 3.318.666 zł (w tym funkcjonowanie urzędu: 2.718.935 zł).

5. Wydatki na dostawy prądu, gazu i koszty funkcjonowania sieci wodociągowej: 1.023.614 zł.

6. Na utrzymanie dróg gminnych ( w tym remonty i inwestycje): 1.667.500 zł.

7. Na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego: 605 tys. zł (w tym dotacja dla ECB 450 tys. zł i na bibliotekę gminną 155 tys. zł )

8. Na obsługę zadłużenia inwestycyjnego: 450 tys. zł.

9. Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową: 358 tys. zł.

Poziom zadłużenia gminy

Stan zadłużenia gminy na dzień 01.01.2021 rok:  9.544.441 zł.

Dopuszczalny przez prawo finansowe poziom zadłużenia gminy to 60% dochodów rocznych, co w przypadku Gminy Pacanów stanowi kwotę 22.266 mln zł  ( kwota ta przewyższa stan zadłużenia naszej gminy).

Zatwierdzone dochody Gminy Pacanów na rok 2021 wynoszą:  37.116.614 zł, zatem 9.544.441 zł kredytu inwestycyjnego stanowi zadłużenie na poziomie 25,7%. Jest zatem zadłużeniem prawnie dopuszczalnym i bezpiecznym. Spłata kredytu odbywa się w systemie rocznym w kwotach nie mniejszych niż 1 mln zł na rok budżetowy. Zadłużenie na dzień 01.01.2019 roku wynosiło 35,37%.

Serwis Informacyjny UMiG

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.239.236.140

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Tarcza 6.0 - jakie wnioski można złożyć od 30 grudnia

Na postawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0. osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą od 30 grudnia złożyć wniosek...