Wiadomości - Aktualności

Jest zastępca burmistrza, czy go nie ma...?

Dodał: administrator Data: 2020-07-16 16:21:55 (czytane: 1397)

W czasie urlopu burmistrza Wiesława Skopa lekkie zdziwienie wywołała wśród radnych i sołtysów pieczątka służbowa zastępcy burmistrza Kazimierza Zdziebko, widniejąca na pismach urzędowych.

Jak powszechnie wiadomo obecny burmistrz deklarował od 2006 r., że nie będzie powoływał swojego zastępcy ze względów oszczędnościowych. Okazało się jednak, że 2 marca 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Artykuł  15zzz stwierdza obligatoryjnie, że w przypadku niezdolności  do pracy wójta, burmistrza, prezydenta spowodowanej chorobą trwającą do 30 dni jego zadanie przejmuje zastępca! Jeśli zastępcy nie powołano, a L-4 potrwa dłużej niż 30 dni wówczas wojewoda niezwłocznie wnioskuje do ministra administracji publicznej o wyznaczenie zarządcy komisarycznego! (Art. 28h. ustawy o samorządzie gminnym).                                

W przypadku naszej gminy burmistrz W. Skop zmienił zarządzeniem z dnia 1.07.2020 r. zakres obowiązków sekretarzowi miasta K. Zdziebko w taki sposób, że dotychczasowe zadania sekretarza wykonuje on w ramach 4/5 etatu, natomiast obowiązki zastępcy w ramach 1/5 etatu.

Nie powoduje to jednak zwiększenia zatrudnienia, ani tym samym większych wydatków płacowych na tym stanowisku.

Pan K. Zdziebko będzie zastępował burmistrza tylko w okresach urlopów i ewentualnych zwolnień lekarskich z prawem do podejmowania wszelkich decyzji w obszarze zarządzania gminą i urzędem.

>>treść zapisów ustawowych

 

/Serwis informacyjny UMiG/

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

04/01/2021

więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

"Oddaj krew - ratuj życie" - Podsumowanie

W sobotę 11 lipca w obiektach remizy OSP Grabowica, Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowicy zorganizowało zbiórkę krwi pod hasłem "Oddaj...