Wiadomości - Aktualności

IX Sesja Rady Miejskiej w Pacanowie

Dodał: mratusznik Data: 2019-04-25 15:52:53 (czytane: 629)

W dniu 16 kwietnia 2019 r. odbyła się IX sesja Rady Miejskiej w Pacanowie.

W dniu 16 kwietnia 2019 r. odbyła się IX sesja Rady Miejskiej w Pacanowie zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej A. Czuba, który powitał obecnych na sesji radnych, burmistrza miasta i gminy, radnych powiatowych  J. Kordosa i St. Lolo, dyrektor SP Oblekoń i Przedszkola w Pacanowie, sekretarza i skarbnika gminy, radcę prawnego, sołtysów.  Zapoznał z  projektem porządku obrad i zapytał o uwagi. Uwag do porządku obrad nie wniesiono. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnie zatwierdzono protokół z poprzedniej sesji. W dalszej części burmistrz W. Skop złożył krótkie sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami, które przyjęto jednogłośnie. Następnie St. Serafin – przewodniczący komisji rewizyjnej złożył sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji problemowych RM, które radni przyjęli również jednogłośnie. W pkt. Interpelacje – nie wpłynęły pisemne zgłoszenia. Radni: J. Matyjas, M. Patyna, J. Nowicki, R. Maliga,   H. Komasara, M. Kumoń, A. Czub zwracali się do radnych powiatowych głównie w kwestii remontów dróg powiatowych, udrożnienia przepustów i właściwego oznakowania wjazdu do Pacanowa.

78_Sesja.jpg


Następnie radni rozpatrzyli i jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r.

W kolejnym punkcie porządku obrad „Podjęcie uchwał” podjęto szereg uchwał min.: w sprawie zmiany w WPF-ie Gminy Pacanów na 2019 -2030, zmian w budżecie gminy na 2019 r., zmiany uchwały IV/29/18 w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy( Sołtysów) za udział w pracach w organach rady gminy, ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy Pacanów za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym, przekazania przyczepki podłodziowej będącej w użyczeniu jednostce OSP Oblekoń dla Gm. Wiślica, ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gm. Pacanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r., powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego, określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat, zmiany uchwały XIV/68/15 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych  i ustalenia ich przebiegu, pozbawienia kategorii drogi publicznej /gminnej/ poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie Gm. Pacanów, zmiany uchwały XVI/82/04 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

W dalszej części obrad poruszono sprawy różne. Na zakończenie burmistrz oraz przewodniczący złożyli życzenia świąteczne. Na tym posiedzenie zakończono.

Serwis informacyjny UMiG

Zobacz także

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Dodane: 2019-08-23 14:49 - Komentarze  (0)  czytane (82)

TAGI:


Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 34.236.190.216

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Dofinansowanie do zabiegu sterylizacji lub kastracji psów, kotów

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019r.,...